آخرین نوشته ها

آغازه دوره جدید فتوشاپ ویژه بانوان

آموزش تایپ به زبان فارسی در فتوشاپ فتوشاپ ویژه بانوان

آغازه دوره جدید فتوشاپ (ویژه بانوان) آغازه دوره جدید فتوشاپ (ویژه بانوان) اطلاعات دوره نام استاد: --- زمان برگزاری: از شنبه ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ تاریخ آغاز دوره: ۱۳۹۹/۶/۱۵ توضیحات دوره در این دوره با ابزار ها،آپشن ها،پالت ها در فتوشاپ آشنا خواهید شد. این دوره کاملا پروژه محور و بر …

ادامه نوشته »

بورس

ادغام كردن دو يا چند سلول در اکسل

شما مى توانيد با ادغام دو يا چند سلول يك سلول واحد بزرگ ايجاد كنيد.به عنوان مثال معمولا براى ايجاد يك سلول به عنوان محل نام يك كاربرگ ،بعضى از سلول هاى سطر بالاى كاربرگ را با هم ادغام مى كنند. همچنين در مواردى كه چند سلول نياز به يك …

ادامه نوشته »

ثابت نگه داشتن سطرها يا ستون ها در اکسل

شما مى توانيد براى اينكه برچسب هاى ستون را هميشه مشاهده كنيد سطريا سطرهايى راكه برچسب دارند راثابت دارند. نوارلغزنده راحركت دهيد تا سطر يا سطرهايى راكه مى خواهيدثابت كنيدراببيند نشانگر رابرروى + نوارجداكننده افقى قراردهيد. برروى جداكننده كليك كرده ودرگ نوارجداكننده را درزيرسطرى كه مى خواهيدثابت شودقراردهيد. كاربرگ به …

ادامه نوشته »

مخفى كردن يك ستون در اکسل

مخفى كردن يك ستون برروى يكى از سلول هاى ستون مورد نظر كليك كنيد. به تب Homeبرويد. برروى گزينه Formatكليك كنيد. برروى گزينه & Hide unhideكليك كنيد. Hide Columns گزينه را انتخاب كنيد. تذكر:همچنين مى توانيد از كليد هاى ميان بر ctrl+0استفاده كنيد. ستون مورد نظر از كاربرگ حذف مى …

ادامه نوشته »

مخفى كردن يك سطر يا ستون

اگر شمانياز به مشاهده يك سطرياستون نداشته باشيد و يا با يك سطريا ستون به طورموقت كار مى كنيدمى توانيد با مخفى كردن آن سطر يا ستون بررسى و خواندن كاربرگ خود را آسان تر كنيد. همچنين اين امكان زمانى كاربرد دارد كه مى خواهيد يك كاربرگ راكه حاوى اطلاعات …

ادامه نوشته »

اضافه كردن يك سلول يا يك محدوده

سلول يا محدوده اى كه مى خواهيد به آنجا سلول اضافه كنيد را انتخاب كنيد.               به تب Homeبرويد برروى گزينه Insertكليك كنيد گزينهInsert Cellsرا انتخاب كنيد تذكر:مى توانيد از كليد هاى ميان بر ctrl+shift استفاده كنيد.

ادامه نوشته »

پركردن سلول هاى يك محدوده با يك سرى از مقادير دراکسل

اگر مى خواهيد سلول هاى يك محدوده رابا يك سرى از مقاديرپركنيد ،مى توانيد با سپردن اين كار به نرم افزار Excel دروقت صرفه جويى كنيد.با امكان پركردن خودكار)(auto #ll مى توانيد يك سرى عددى مانند ۵،۱۰،۱۵،۲۰يك سرى از ويا يكJanuary ،۲۰۱۱،۲وJanuary ،۱،۲۰۱۱تاريخ مانند سرى از مقاديرالفبا عددى مانند بخش …

ادامه نوشته »

آموزش اکسل(سطر جدید )

سطر جدید مانند تصویر زیر به جدول اضافه می شود نکته کاربردی : هنگامی که یک سطر جدید به جدول اکسل اضافه می کنید یک دکمه با تصویر  به نام Insert Option در کنار سطر یا ستون جدید نمایان می شود . این گزینه به شما امکان می دهد تا …

ادامه نوشته »