خانه / درباره ما

درباره ما

رزومه آموزشگاه

تاریخچه مجتمع آموزشی فرهنگی تراشه

:     تاريخچه   مجتمع آموزشی فرهنگی   تراشه از سال ۶۸ فعاليتهاي پراكنده انفورماتيكي با توجه به امكانات آن زمان در استان قم آغاز گرديد. در سال ۷۰ اين فعاليتها در تراشه متمركز گرديده و  در سه محور خدمات- توليد و آموزش آغاز بكار نمود: محور خدمات: تراشه در مدت حدود ۲۵ …

ادامه نوشته »