آموزش اکسل, آموزش اکسل, دسته‌بندی نشده

فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار(آشنایی با کار Auto Format)

اگر از فرمت دهی برگه های كاری خسته شده اید، خوشحال خواهید شد اگر بدانید كه Excel ، چند فرمت از پیش طراحی شده دارد كه می توانید روی داده های برگه كاری اعمال كنید. قابلیت Auto Format ، ۱۶ فرمت در اختیار شما قرار می دهد كه می توانید از آنها استفاده كنید تا داده های برگه كاری، بهتر به نظر رسند.

با هر یك از این فرمت ها كار كنید تا ببینید كه چگونه بر داده‌ها تاثیر می گذارند.

Auto Format

 

محدوده مورد نظر را انتخاب كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

محدوده ای كه حاوی داده های مورد نظر شماست را انتخاب كنید یا داخل محدوده ای كه سلول های خالی دور آن را فرا گرفته‌اند كلیك كنید. اگر روی یكی از سلول های داده‌ای كلیك كنید، Excel بصورت خودكار، داده ها و اسم ستون و سطر (ولی نه عنوان برگه كاری) را انتخاب خواهد كرد.

[highlight color=”blue”]مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)[/highlight]

 

كادر محاوره ای Auto Format را باز كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

از منوی Format ، گزینه Auto Format را انتخاب كنید تا كادر محاوره ای Auto Format باز شود.

 

یك فرمت برای جدول انتخاب كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

شیوه مورد نظر انتخاب كنید. از فلش‌های اسكرول برای حركت كردن در لیست استفاده كنید. وقتی كه فرمت مورد نظر را پیدا كردید، روی آن كلیك كنید.

 

گزینه ها را مشاهده كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

برای حذف كردن برخی عناصر از مجموعه فرمت ها، روی دكمه Options كلیك كنید. كادر محاوره ای Auto Format بزرگ می شود تا كادر های انتخابی برای تنظیم كردن فرمت در اختیار شما قرار دهد.

[highlight color=”blue”]مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)[/highlight]

 

برخی عناصر فرمت دهی را غیر فعال كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

گزینه هایی كه می خواهید فعال یا غیر فعال كنید را انتخاب كادرهای انتخاب مربوطه تنظیم كنید. كادر محاوره ای طوری تغییر می كند كه تاثیر فعال یا غیر فعال كردن این گزینه ها را نشان دهد. وقتی كه از فرمت دهی راضی شدید، روی Ok كلیك كنید تا كادر محاوره ای بسته شود.

 

نتایج را مشاهده كنید

 فرمت‌دهی یك محدوده بصورت خودكار

فرمت مورد نظر بصورت خودكار روی سلول یا محدوده انتخاب شده اعمال می شود. اگر لازم باشد، از دكمه Format Painter برای كپی كردن فرمت به محدوده های دیگر استفاده كنید. توجه داشته باشید كه این فرمت دهی خودكار، فرمت قبلی سلول ها را از بین می‌برد.

[highlight color=”blue”]مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)[/highlight]

* توجه *

انجام تغییرات در صورت نیاز

بعد از بكار بردن Auto Format ، می توانید با اعمال كردن فرمت های دیگر روی محدوده، تنظیمات دیگری را در صورت نیاز اعمال كنید. به این ترتیب، بكار بردن یك Auto Format ، نقطه آغاز سریعی برای ایجاد برگه های كاری حرفه ای است.

[highlight color=”blue”]مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)[/highlight]

حذف كردن فرمت ها

برای حذف كردن تمام فرمت ها از یك محدوده، آن را انتخاب كنید و از منوی Edit ، گزینهClear و بعد گزینه Formatsرا انتخاب كنید. برای حذف فرمت های انتخاب شده، از كادر محاوره ای Auto Formats ، گزینه None را انتخاب كنید، روی دكمه Options كلیك كنید و بعد هر فرمتی كه نمی خواهید را غیر فعال كنید. از این تكنیك می توانید روی هر محدوده ای استفاده كنید، حتی محدوده هایی كه Auto Format ندارند.

[highlight color=”blue”]مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)[/highlight]

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط