آموزش اکسل

فرمول‌نویسی و توابع در اکسل

۱- فرمول جمع زدن شرطی: تابع SUMIF که بسیاری از آن به عنوان مجموع شرطی یا جمع زدن شرطی یاد می‌کنند از جمله فرمول‌های بسیار مهم در مایکروسافت اکسل است که قطع به یقین به کار مهندس معمار یا عمران خواهد آمد. در اکسل فرمول جمع (SUM) را داریم که مقادیر موجود در یک محدوده را با هم جمع می‌کند. حال اگر قصد داشته باشیم که مقادیر موجود در یک محدوده در صورت برقرار بودن یک شرط خاص (IF) را با هم جمع بزنیم، باید از تابع SUMIF اکسل استفاده کنیم.

۲- فرمول جستجو و فراخوانی: تابع VLOOKUP یک فرمول پرکاربرد اکسل برای مهندسان معمار و عمران است. آشنایی با این تابع می‌تواند خیلی از کارهای را ساده‌تر کند. با استفاده از فرمول VLOOKUP در اکسل می‌توان یک مقدار را در یک ستون جستجو کرد و عدد متناظر آن را در ستون‌های بعدی به دست آورد.

۳- فرمول کف و سقف در اکسل: دو تابع کف یا جزء صحیح و سقف در واقع توابعی هستند که به ترتیب هر مقدار حقیقی که به آن‌ها داده شود را به بزرگ‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر (یا مساوی) و کوچک‌ترین عدد صحیح بزرگ‌تر (یا مساوی) گرد می‌کنند. به عبارت دیگر تابع جز صحیح که به بزرگ‌ترین عدد صحیح قبل از آن گرد می‌کند یعنی به طور مثال ۲/۶ را به ۲ و ۳/۴- را به ۴- گرد می‌کند اما تابع سقف به کوچک‌ترین عدد صحیح بعد از آن گرد می‌کند یعنی ۲/۶ را به ۳ و ۳/۴- را به ۳- گرد می‌کند. این دو فرمول اکسل به صورت زیر بیان می‌شوند. =FLOOR(A1, 10) و =CEILING(A2, 0.25) منبع: ویکی ساختمون

۴- فرمول TODAY: به جای این که در هر بار تاریخ را به صورت دستی در اکسل وارد کنید می توانید از تابع ()TODAY استفاده نمایید. به‌وسیله این تابع حتی نیازی به ارزش‌گذاری در پرانتز نیست. درواقع در هر بار که صفحه اکسل را باز می کنید می توانید با تاریخ فعلی و به روز مواجه شوید. رایگان دانلود کنید: دانلود جزوه آموزش کاربردی نرم افزار اکسل (Excel)

۵- فرمول PROPER: اکسل تنها بستر برای تجزیه و تحلیل داده ها نیست بلکه بستر مناسبی برای سازماندهی و مرتب سازی اطلاعات است. به هنگام وارد کردن مقادیر زیادی متن در اکسل، PROPER فرمول بسیار خوبی برای سازماندهی اطلاعات است به این صورت که حروف اول کلمات انگلیسی را به حروف بزرگ و بقیه را به حروف کوچک تبدیل می کند.

۶- فرمول EVEN & ODD: تابع ODD، عدد مد نظر را صرف نظر از علامت به نزدیک ترین عدد فرد بزرگتر از آن عدد گرد می کند؛ بالعکس تابع EVEN عدد را به نزدیک ترین عدد زوج بزرگتر از آن عدد، گرد می کند.

۷- فرمول CONCATENATE: این فرمول یکی از مهم ترین و کاربردی ترین فرمول اکسل می باشد. concatenate، اطلاعات متنی موجود در دو سلول را با یکدیگر ادغام کرده و در یک سلول نمایش می دهد. اگر در یک سلول نام و در سلول دیگر نام خانوادگی را داشته باشیم به وسیله این تابع می توان نام و نام خانوادگی را با یکدیگر ادغام کرده و در یک سلول نمایش داد.
پیگیری خطاها
در اکسل ابزاری برای پیگیری و رفع خطاها وجود دارد. برای این منظور روی Checking Error از تب Formulas گروه Formula Auditing کلیک کنید. با این کار ورک‌شیت مرور می‌شود

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط