سلام اینجا آموزشگاه تراشه است

آموزشگاه تراشه که در سال ۶۷ تاسیس شده است و ما به شما کمک میکنیم که شما در رشته های مهندسی ، نظیر کامپیوتر ، گرافیک ، حسابداری ، طراحی ، زبان و ... به اهداف خود برسید.

۳۰+

آموزشگاه تراشه

بیش از ۳۰ سال سابقه

۳۰۰۰+

آموزشگاه تراشه

بیش از ۳۰۰۰ هنر جو در سال

۲۰+

آموزشگاه تراشه

بیش از ۲۰ رشته 

آموزشگاه تراشه

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && ۳۶۶۳۹۹۱۶ && ۰۹۳۳۶۵۱۰۷۱۰