آموزش کامپیوتر, کامپیوتر

تنظیم ساعت و تاریخ کامپیوتر با راحت ترین روش ممکن !

تنظیم ساعت و تاریخ کامپیوتر

هلو گایز . حالتون چطوره !؟ بریم که یه آموزش عالی درباره تنظیم ساعت و تاریخ کامپیوتر با راحت ترین روش ببنیم ، این آموزش خیلی می تونه کمک کننده باشه .

با آموزشگاه تراشه همراه باشید دوستان .

 
 

 

 

تنظیم ساعت و تاریخ کامپیوتر با راحت ترین روش!

وارد تنطیمات کامپیوتر خود شوید .

تنظیم زمان

در این قمسمت وارد زمان و زبان شوید که در تصویر قابل مشاهده است .

تنظیم زمان

و در آخر قسمت تهران را انتخاب کنید .

تنظیم زمان
بارکد آموزشگاه
بازگشت به لیست

مطالب مرتبط