خانه / بایگانی برچسب: کامپیوتر قم آموزشگاه قم (صفحه 3)

بایگانی برچسب: کامپیوتر قم آموزشگاه قم

سرعت و کیفیت اینترنت خود را ببینید.

کاربران می‌توانند آمار مربوط به مصرف خود را از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی دریافت کنند. بنابراین اگر از خدمات شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت راضی نیستید و یا در میزان حجم مصرفی خود شک و شبهه‌ای دارید، می‌توانید از طریق نرم‌افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت (ADSL)، به مصرف اینترنت خود نظارت …

ادامه نوشته »

ثابت نگه داشتن سطرها يا ستون ها در اکسل

شما مى توانيد براى اينكه برچسب هاى ستون را هميشه مشاهده كنيد سطريا سطرهايى راكه برچسب دارند راثابت دارند. نوارلغزنده راحركت دهيد تا سطر يا سطرهايى راكه مى خواهيدثابت كنيدراببيند نشانگر رابرروى + نوارجداكننده افقى قراردهيد. برروى جداكننده كليك كرده ودرگ نوارجداكننده را درزيرسطرى كه مى خواهيدثابت شودقراردهيد. كاربرگ به …

ادامه نوشته »

مخفى كردن يك ستون در اکسل

مخفى كردن يك ستون برروى يكى از سلول هاى ستون مورد نظر كليك كنيد. به تب Homeبرويد. برروى گزينه Formatكليك كنيد. برروى گزينه & Hide unhideكليك كنيد. Hide Columns گزينه را انتخاب كنيد. تذكر:همچنين مى توانيد از كليد هاى ميان بر ctrl+0استفاده كنيد. ستون مورد نظر از كاربرگ حذف مى …

ادامه نوشته »

مخفى كردن يك سطر يا ستون

اگر شمانياز به مشاهده يك سطرياستون نداشته باشيد و يا با يك سطريا ستون به طورموقت كار مى كنيدمى توانيد با مخفى كردن آن سطر يا ستون بررسى و خواندن كاربرگ خود را آسان تر كنيد. همچنين اين امكان زمانى كاربرد دارد كه مى خواهيد يك كاربرگ راكه حاوى اطلاعات …

ادامه نوشته »

اضافه كردن يك ستون اکسل

  بررو ى يكى از سلول هاى ستونى كه مى خواهيد در سمت چپ آن ستون اضافه كنيد كليك كنيد. به تب Homeبرويد. برروى گزينهInsertكليك كنيد. Insert Sheet columnsگزينه را انتخاب كنيد ستون جديد اضافه مى شود. ستون هاى سمت راست ستون جديد به سمت راست منتقل مى شوند. برروى …

ادامه نوشته »

كپى كردن ياانتقال يك محدوده در اکسل

انتقال يك محدوده محدوده اى كه مى خواهيد منتقل كنيدرا انتخاب كنيد. نشانگر رابرروى حاشيه خارجى محدوده قرار دهيد. نشانگر به شكل تغيير مى كند. دكمه ماوس رافشار دهيد ومحدوده رابه سمت محل جديد درگ كنيد. نماى كلى محدوده نمايش داده مى شود. آدرس محل جديد نيز ظاهر مى شود. …

ادامه نوشته »

پركردن سلول هابا يك سرى عددى دلخواه

برروى اولين سلول كليك كنيد و مقداراوليه راوارد كنيد. محدوده اى را كه مى خواهيد پركنيد را به همراه سلول حاوى مقدار اوليه انتخاب كنيد. به تب homeبرويد. برروى گزينه #llكليك كنيد. گزينه Seriesرا انتخاب كنيد. پنجره تنظيمات سرى ها ظاهر مى شود. در قسمت typeنوع سرى مورد نظر را …

ادامه نوشته »