آموزشگاه تراشه

اساتید آموزشگاه تراشه

اساتید محترم آموزشگاه تراشه قم

با اساتید آموزشگاه تراشه آشنا شوید

آقای علی بازرگان

مدرس زبان،گرافیک،کامپیوتر

خانم سبزعلی گل

ICDL مدرس

خانم توکلی

مدرس حسابداری

خانم حیمده حسینی

مدرس حسابداری

آقای محمد تقی محرابی

مدرس حسابداری

خانم مونا ابوطالبی

مدرس ICDL

فاطمه زارعی

مدرس فتوشاپ

آقای محمد مهدی محمدی

مدرس وردپرس ،ارزدیجیتال

خانم جیرانی

ICDL مدرس

آقای احسان رضایی

مدرس سالیدورک و پاورمیل

آموزشگاه تراشه

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && ۳۶۶۳۹۹۱۶ && ۰۹۳۳۶۵۱۰۷۱۰