لیست دوره های آموزشگاه تراشه

برای مشاهده بهترِ تعرفه ها ، جدول را با انگشتان خود به چپ و راست بکشید
ردیف نام دوره تعداد جلسات شهریه عمومی شهریه خصوصی
نقد اقساط نقد اقساط
۱ ICDL ۴۰ تا ۶۰ جلسه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
۲ WORD ۱۰ جلسه ۳۵۰,۰۰۰ - ساعتی۱۰۰الی۹۰ ساعتی۱۰۰الی۹۰
۳ EXCEL ۸ جلسه ۳۲۰,۰۰۰ - ساعتی۱۰۰الی۹۰ ساعتی۱۰۰الی۹۰
۴ ویندوز و اینترنت ۱۰ جلسه ۳۰۰,۰۰۰ - ساعتی۱۰۰الی۹۰ ساعتی۱۰۰الی۹۰
۵ فتوشاپ مقدماتی ۱۰ تا ۱۵ جلسه ۴۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ساعتی۱۰۰الی۱۲۰ ساعتی۱۰۰الی۱۲۰
۶ فتوشاپ پیشرفته ۸ تا ۱۰ جلسه ۴۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰ ساعتی۱۲۰الی۱۳۰ ساعتی۱۲۰الی۱۳۰
۷ حسابداری مقدماتی ۱۵ تا ۱۸ جلسه ۵۱۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰
۸ رایانه کار مالی(هلو) ۱۲ تا ۱۵ جلسه ۴۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰
۹ حقوق و دستمزد ۱۲ تا ۱۵ جلسه ۳۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰ ساعتی ۸۵ الی ۹۰
۱۰ فرانت اند ۴۰ تا ۶۰ جلسه ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
۱۱ PHP1 ۳۰ تا ۴۰ جلسه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰
۱۲ PHP2 ۳۰ الی ۴۰ جلسه ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰
۱۳ ۳DMAX,VRAY ۲۰جلسه ۲,۵۰۰,۰۰۰
۵الی ۶ نفر
۲,۷۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰ ساعتی ۱۶۰ الی ۱۸۰
۱۴ پریمیر ۱۲ جلسه ۸۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
۱۵ افترافکت ۱۲ جلسه ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
۱۶ دوره اینستاگرام ۱۵ جلسه ۵۹۰,۰۰۰ - ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰ ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰
۱۷ وردپرس ۲۰ جلسه ۵۹۰,۰۰۰ - ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰ ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰
۱۸ پایتون ۱۵ جلسه ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
۱۹ شبکه ۱۰ جلسه - ۷۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
۲۰ سی پلاس پلاس ۱۰ جلسه - - ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰ ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰
۲۱ ایلاستریتور ۱۲ جلسه ۵۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰ ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰ ساعتی ۱۲۰ الی ۱۳۰
۲۲ سی شارپ ۱۵ جلسه ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰ ساعتی ۱۴۰ الی ۱۶۰
سایت آموزشگاه تراشه

توجه

۱ – دوره های خصوصی رفع اشکالی که در هر چند جلسه باشد ، ساعتی ۱۲۰هزار تومان .

۲ – دوره های خصوصی رشته های تخصصی مثل سالیدورک مدریت پروژه و… ساعتی حداقل ۲۵۰ هزار تومان که با استاد باید هماهنگ شود .

آموزشگاه ترااشه

قم میدان مطهری کوی سازمان آب آموزشگاه تراشه

۳۶۶۳۹۹۱۵ && ۳۶۶۳۹۹۱۶ && ۰۹۳۳۶۵۱۰۷۱۰