فرمول در اکسل

روی کاغذ، فرمول را بصورت زیر می نویسید: ۲ + ۲ = ۴

ولی در Excel ، فرمول کمی متفاوت است: = ۲ + ۲

جواب۴ در سلول نمایش داده می شود. تمام فرمول ها در یک صفحه کاری با علامت مساوی (=) شروع می شوند. در Excel ، محدود به نوشتن = ۲ + ۲ نیستید و می توانید تایپ کنید = C2 + D14 تا مقادیر وارد شده در سلول هایی که نام بردید با هم جمع شوند. اگر مقادیر آن سلول ها را تغییر دهید، فرمول مقدار جاری آنها را جمع می کند. همچنین می توانید از عملگرهای ریاضی مانند تفریق (-)، ضرب (×) و تقسیم (/) برای انجام عملیات دیگر استفاده کنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

یکی از سلول ها را انتخاب کنید

 چگونه فرمول ایجاد کنیم

روی سلولی که می خواهید نتیجه فرمول در آن نشان داده شود کلیک کنید و یک علامت مساوی (=) تایپ کنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را ایجاد کنید

 چگونه فرمول ایجاد کنیم

روی اولین سلولی که می خواهید به فرمول اضافه کنید کلیک کنید. فوراً آدرس سلول به علامت تساوی اضافه می شود. یک عملگر (جمع(+)، تفریق(-)، ضرب(×) یا تقسیم(/) ) برای فرمول تایپ کنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را به پایان برسانید

 چگونه فرمول ایجاد کنیم

روی سلول بعدی که می خواهید به فرمول اضافه کنید کلیک کنید. وقتی که روی سلول کلیک می کنید، آدرس آن در فرمول ظاهر می شود و یک کادر رنگی دور سلول را می گیرد. می توانید عملگرها و سلول های دیگری نیز اضافه کنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

Enter را بزنید

 چگونه فرمول ایجاد کنیم

برای تکمیل کردن فرمول، Enter را بزنید. فرمول در سلول وارد می شود ولی فقط نتیجه در سلول فرمول ظاهر می شود. خود فرمول در نوار فرمول ظاهر می شود. برای مشاهده فرمول، روی سلولی که حاوی نتیجه فرمول است کلیک کنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را امتحان کنید

 چگونه فرمول ایجاد کنیم

حال، مقدار سلول هایی که در فرمول بکار بردید را تغییر دهید. نتیجه فرمول بصورت خودکار تغییر می کند زیرا فرمول، هر مقداری که در آن سلول‌ها باشد را از هم کم می‌کند.

فرمول در اکسل

* توجه  *

جمع کل یک محدوده بزرگ

برای بدست آوردن جمع کل محدوده بزرگی از سلول ها در یک برگه کاری بدون وارد کردن تک تک آدرس سلول ها در فرمول، از تابع (یک محاسبه از پیش برنامه نویسی شده) SUM استفاده کنید. برای مثال، اگر می خواهید مقادیر سلول های A1 ، A2 ، A3 ،A4 وA5 را جمع کنید باید بنویسید A1+A2+A3+A4+A5 = . بجای آن،از تابع SUM به این صورت استفاده کنید: (A1:A5 )SUM = ، این فرمول بهExcel می گوید که تمام سلول های بین A1 وA5 را جمع کند (درکار عملی۱۶ «چگونه از توابع استفاده کنیم»، بیشتر در مورد توابع یاد خواهید گرفت).

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

اولویت عملیات

Excel ، یک فرمول را از چپ به راست محاسبه می‌کند بطوری که عملیات ضرب و تقسیم را قبل از جمع و تفریق انجام می دهد. برای اینکه برخی عملیات ابتدا انجام شوند آنها را داخل پرانتز قرار دهید. برای مثال، اگر می خواهید۴ و۶ را جمع کنید و بعد نتیجه را بر ۲ تقسیم کنید، فرمول =۴+۶/۲ جواب اشتباه۷ می دهد ولی فرمول =(۴+۶)/۲ جواب درست ۵ می دهد. زیرا ابتدا عملیات داخل پرانتز اجرا می شوند.

فرمول در اکسل

استفاده از اسم محدوده ها

از اسم محدوده ها نیز می توان در فرمول ها استفاده کرد. برای مثال، اگر در برگه کاری August ، اسم سلول C23 ، Aug – Total باشد و سلول C23 در برگه کاری July ، July –Total باشد و بخواهید درصد رشد نسبت به ماه گذشته را محاسبه کنید می توانید تایپ کنید =(Aug–Total/July–Total)–۱ . اگر Aug–Total مساوی ۱۰۰۰ وJuly–Total مساوی ۸۰۰ باشد، نتیجه (۱۰۰۰/۸۰۰) – ۱ یا %۲۵ خواهد بود.

مطالب مرتبط