فرمول در اکسل

روی كاغذ، فرمول را بصورت زیر می نویسید: ۲ + ۲ = ۴

ولی در Excel ، فرمول كمی متفاوت است: = ۲ + ۲

جواب۴ در سلول نمایش داده می شود. تمام فرمول ها در یك صفحه كاری با علامت مساوی (=) شروع می شوند. در Excel ، محدود به نوشتن = ۲ + ۲ نیستید و می توانید تایپ كنید = C2 + D14 تا مقادیر وارد شده در سلول هایی كه نام بردید با هم جمع شوند. اگر مقادیر آن سلول ها را تغییر دهید، فرمول مقدار جاری آنها را جمع می كند. همچنین می توانید از عملگرهای ریاضی مانند تفریق (-)، ضرب (×) و تقسیم (/) برای انجام عملیات دیگر استفاده كنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

یكی از سلول ها را انتخاب كنید

 چگونه فرمول ایجاد كنیم

روی سلولی كه می خواهید نتیجه فرمول در آن نشان داده شود كلیك كنید و یك علامت مساوی (=) تایپ كنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را ایجاد كنید

 چگونه فرمول ایجاد كنیم

روی اولین سلولی كه می خواهید به فرمول اضافه كنید كلیك كنید. فوراً آدرس سلول به علامت تساوی اضافه می شود. یك عملگر (جمع(+)، تفریق(-)، ضرب(×) یا تقسیم(/) ) برای فرمول تایپ كنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را به پایان برسانید

 چگونه فرمول ایجاد كنیم

روی سلول بعدی كه می خواهید به فرمول اضافه كنید كلیك كنید. وقتی كه روی سلول كلیك می كنید، آدرس آن در فرمول ظاهر می شود و یك كادر رنگی دور سلول را می گیرد. می توانید عملگرها و سلول های دیگری نیز اضافه كنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

Enter را بزنید

 چگونه فرمول ایجاد كنیم

برای تكمیل كردن فرمول، Enter را بزنید. فرمول در سلول وارد می شود ولی فقط نتیجه در سلول فرمول ظاهر می شود. خود فرمول در نوار فرمول ظاهر می شود. برای مشاهده فرمول، روی سلولی كه حاوی نتیجه فرمول است كلیك كنید.

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

فرمول را امتحان كنید

 چگونه فرمول ایجاد كنیم

حال، مقدار سلول هایی كه در فرمول بكار بردید را تغییر دهید. نتیجه فرمول بصورت خودكار تغییر می كند زیرا فرمول، هر مقداری كه در آن سلول‌ها باشد را از هم كم می‌كند.

فرمول در اکسل

* توجه  *

جمع كل یك محدوده بزرگ

برای بدست آوردن جمع كل محدوده بزرگی از سلول ها در یك برگه كاری بدون وارد كردن تك تك آدرس سلول ها در فرمول، از تابع (یك محاسبه از پیش برنامه نویسی شده) SUM استفاده كنید. برای مثال، اگر می خواهید مقادیر سلول های A1 ، A2 ، A3 ،A4 وA5 را جمع كنید باید بنویسید A1+A2+A3+A4+A5 = . بجای آن،از تابع SUM به این صورت استفاده كنید: (A1:A5 )SUM = ، این فرمول بهExcel می گوید كه تمام سلول های بین A1 وA5 را جمع كند (دركار عملی۱۶ «چگونه از توابع استفاده كنیم»، بیشتر در مورد توابع یاد خواهید گرفت).

[highlight color=”green”]با مــــــــــا دز آمــــــــوزشگاه تـــــــراشه همــــــراه باشــــید.[/highlight]

اولویت عملیات

Excel ، یك فرمول را از چپ به راست محاسبه می‌كند بطوری كه عملیات ضرب و تقسیم را قبل از جمع و تفریق انجام می دهد. برای اینكه برخی عملیات ابتدا انجام شوند آنها را داخل پرانتز قرار دهید. برای مثال، اگر می خواهید۴ و۶ را جمع كنید و بعد نتیجه را بر ۲ تقسیم كنید، فرمول =۴+۶/۲ جواب اشتباه۷ می دهد ولی فرمول =(۴+۶)/۲ جواب درست ۵ می دهد. زیرا ابتدا عملیات داخل پرانتز اجرا می شوند.

فرمول در اکسل

استفاده از اسم محدوده ها

از اسم محدوده ها نیز می توان در فرمول ها استفاده كرد. برای مثال، اگر در برگه كاری August ، اسم سلول C23 ، Aug – Total باشد و سلول C23 در برگه كاری July ، July –Total باشد و بخواهید درصد رشد نسبت به ماه گذشته را محاسبه كنید می توانید تایپ كنید =(Aug–Total/July–Total)–۱ . اگر Aug–Total مساوی ۱۰۰۰ وJuly–Total مساوی ۸۰۰ باشد، نتیجه (۱۰۰۰/۸۰۰) – ۱ یا %۲۵ خواهد بود.

مطالب مرتبط