آموزش اکسلآموزش اکسلدسته‌بندی نشده

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم-فرمت اعداد در اکسل

مقادیر عددی كه در برگه های كاری خود وارد می كنید معمولاً فقط عدد نمی باشند بلكه نشان‌دهنده مقدار دلار، تاریخ، درصد و مقادیر واقعی دیگر می باشند. بصورت پیش فرض، وقتی كه عددی را وارد می كنید، (فرمت اعداد در اکسل) به فرمت General نمایش داده می شود كه معمولاً به همان صورتی است كه آن را تایپ می كنید.

ولی بجای تایپ $۱۲٫۹۵ ، می توانید تایپ كنید ۱۲٫۹۵ و بعد یك فرمت عددی مانند فرمت Currency را روی آن اعمال كنید. برای مثال، ۵٫۰۵ می‌تواند معانی گوناگون داشته باشد ولی اگر فرمت Currency آن را اعمال كنید به صورت $۵٫۰۵ در‌می‌آید و اگر فرمت Percent age را روی آن اعمال كنید بصورت ۵۰۵% در می آید.

در این كار عملی، یاد می گیرید كه چگونه با استفاده از دكمه های نوار ابزار و كادر محاوره ای Format Cells ، فرمت اعداد را تغییر دهید.

 

مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)

سلول یا محدوده مورد نظر را انتخاب كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

سلول یا محدوده ای كه می خواهید فرمت داده های عددی آنها را تغییر دهید را انتخاب كنید.

 

مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)

 

رویCurrency كلیك كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

برای تغییر فرمت به فرمت پولی (كه $ را اضافه می كند، عدد را تا دو رقم اعشار گرد می كند و$ را طوری قرار می دهد كه تمام علامت‌های دلار در ستون تراز شوند) ، روی دكمه Currency Style در نوار ابزارFormatting كلیك كنید.

 

روی Percent كلیك كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

برای تغییر فرمت به فرمت درصد (كه علامت % را اضافه می كند و عدد را ازحالت كسری یا عدد صحیح به مقدار درصد تبدیل می كند)، روی دكمه Percent Style در نوار ابزارFormatting كلیك كنید.(می دانید كه درصد یعنی صدم. بنابراین ۰٫۱۲ بصورت ۱۲% در می آید ولی ۱۲ بصورت ۱۲۰۰% در می آید).

 

مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)

رویComma كلیك كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

برای بكار بردن فرمت كاما (كه در ایالات متحده به این معنی است كه عدد تا دو رقم اعشار گرد شود و بصورت سه رقم سه رقم با كاما جدا شود)، روی دكمه Comma Style در نوار ابزار Formatting كلیك كنید. برای كنترل نقطه اعشاری همچنین می‌توانید روی دكمه های Increase Decimal و Decrease Decimalدر نوار ابزار Formatting كلیك كنید تا نقطه اعشاری جابجا شود.

 

مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)

 

از كادر محاوره ای Format Cells استفاده كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

برای بكار بردن فرمت هایی كه در نوار ابزار Formatting موجود نباشند، از منوی Format ، گزینه Cells را انتخاب كنید تا كادر محاوره ای Format Cells باز شود. روی برگه Number كلیك كنید و از لیست Category ، یكی از فرمت ها را انتخاب كنید. مقدار سلول انتخاب شده با آن فرمت در قسمت Sample نشان داده می شود.

گزینه های مربوطه به Format را تنظیم كنید

چگونه فرمت اعداد را تغییر دهیم

فرمت های مختلف در كادر محاوره ای Format Cells ، گزینه متفاوتی را ارائه می كنند. یكی از گروه ها (Category) را انتخاب كنید و گزینه های مربوط به آن فرمت را تنظیم كنید. شرح گروه انتخاب شده در پایین كادر محاوره ای ظاهر می شود. برای بستن كادر محاوره ای و اعمال كردن فرمت جدید روی Ok كلیك كنید.

 

مطالب آموزشی بیشتر دوره حسابداری(نرم افزار اکسل)


* توجه *

كپی كردن فرمت

اگر فرمت عددی را روی محدوده ای از داده ها بكار برید و بعد داده هایی را به سلول مجاور این محدوده وارد كنید، Excel بصورت خودكار، فرمت انتخاب شده را روی داده های جدید اعمال می كند.

Carrency واقعاً Carrency نیست

اگر چه یكی از دكمه های نوار ابزار، Carrency Style نامیده می شود فرمت Carrency را اعمال نمی كند، بلكه فرمتAccounting را اعمال می كند. برای اعمال كردن فرمت Carrency واقعی (كه در آن، علامت بی‌توجه به اینكه ستون چه پهنایی دارد، بلافاصله در سمت چپ عدد قرار می گیرد) از كادر محاوره‌ای Format Cells استفاده كنید.

حذف فرمت دهی

برای حذف تمام فرمت دهی ها (از جمله فرمت عددی)، بدون حذف داده ها از یك سلول، آن سلول یا محدوده را انتخاب كنید و بعد از منویEdit ، گزینه Clear و بعد گزینه Formats را انتخاب كنید.

دکمه بازگشت به بالا