۴ مهارت اصلی زبان انگلیسی کدامند؟ این مهارت ها عبارت اند از:

شنیدن Listening

خواندن Reading

نوشتن Writing

صحبت کردن  Speaking

جلسه اول: معرفی خود و پرسیدن نام دیگران
جلسه دوم: حرف زدن در مورد دوستان و خانواده
جلسه سوم: سرگرمی ها
جلسه چهارم: معرفی محل زندگی
جلسه پنجم: توصیف ظاهر افراد و مد
جلسه ششم: شبکه های اجتماعی
جلسه هفتم: مکالمه در مورد هنر
جلسه هشتم: ورزش ها
جلسه نهم: سیاست
جلسه دهم: جمع بندی

سطح کلاس متوسط
نوع کلاس گروهی/آنلاین
ظرفیت کلاس ۵ نفر
زمان هر جلسه یک ساعت پانزده دقیقه
تعداد جلسات ۱۰

 

مطالب مرتبط