آموزش اکسل, آموزش اکسل

اتنخاب همه سلولهاى يك ستون

اتنخاب همه سلولهاى يك ستون نشانگر را بر روى عنوان ستونى كه مى خواهيد انتخاب كنيد
قراردهيد. نشانگر به شكل تغيير مى كند. برروى عنوان ستون كليك كنيد
كل سلول هاى ستون انتخاب مى شوند.قم
براى انتخاب چندستون مى توانيد پس از كليك برروى عنوان ستون
نشانگررا درامتدادعنوان ستون ها درگ كنيد و يا با نگاه داشتن دكمه ى برروى عنوان ستون هاى
موردنظر كليك كنيد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.