آموزش اکسل, آموزش اکسل

اضافه كردن يك ستون اکسل

 

تراشه

بررو ى يكى از سلول هاى
ستونى كه مى خواهيد در سمت چپ
آن ستون اضافه كنيد كليك كنيد.
به تب
Homeبرويد.
برروى گزينه
Insertكليك كنيد.
Insert Sheet columnsگزينه
را انتخاب كنيد

ستون جديد اضافه مى شود.
ستون هاى سمت راست ستون
جديد به سمت راست منتقل مى
شوند.
برروى
Smart tagقالب بندى
كليك كنيد.
قالب بندى مورد نظر رابراى
ستون جديد ايجاد شده انتخاب كنيد

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.