اخبار آموزشگاه, حسابداری

انواع واحد اقتصادی:آموزش حسابداری مقدماتی قسمت چهارم(۹۷/۱۰/۱۸)

آموزشگاه تراشه

ماهیت حساب ها:

از عناصر معادله اساسی حسابداری، حساب های مربوط به دارایی ها ماهیت بدهگار و حساب های مربوط به بدهی ها و سرمایه، ماهیت بستانکار دارند.

حساب های درآمد نیز از این نظر، مشابه حساب سرمایه، مانده بستانکار و هزینه ها برعکس حساب سرمایه، مانده بدهکار دارند.

انواع واحد های اقتصادی:

واحد های اقتصادی را از جهات مختلفی میتوان طبقه بندی کرد.

در زیر چهار نمونه از این طبقه بندی ها ارائه شده است.

آموزش حسابداری
حسابداری و حسابرسی

طبقه بندی واحد اقتصای از نظر نوع فعالیت:

واحد هایی اقتصادی را از نظر نوع فعالیت در سه دسته میتوان طبقه بندی کرد:

آمورشگاه کامپیوتر تراشه

موسسات خدماتی:

موسساتی نظیر تعمیرگاه ها، هتل ها، درمانگاه ها و آموزشگاه ها را که خدماتی به مشتریان ارائه میکنند و از این راه کسب درآمد مینمایند.

موسسات خدماتی میگویند.

موسسسات بازرگانی:

موسساتی که به خرید و فروش کالا میکنند و بدون آنکه شکل کالای مورد مبادله را تغییر دهند، موسسات بازرگانی، عمده فروشان یا بنکداران و خرده فروشان را شامل میشود.

فروشگاه ها و خواربارفروشی ها نمونه هایی از موسسات بازرگانی هستند.

همچنین مطالعه کنید:مفاهیم اساسی حسابداری:آموزش حسابداری مقدماتی قسمت

موسسات تولیدی:

موسساتی که مواد اولیه و کالاهایی را خریداری و آن ها را تغییر شکل میدهند و یا به کالای دیگری تبدیل میکنند و به فروش میرسانند.

موسسات تولیدی میگویند، موسسات تولید با استفاده از عوال تولید به ساخت کالا میپردازند

۲) طبقه بندی واحد های اقتصادی از نظر هدف فعالیت:

الف)موسسات غیر انتفاعی:

موسساتی را که هدف از تشکیل آن ها کسب سود نباشد اعم از آن که در مقابل کالا ها و خدماتی که ارائه میدهند وجهی دریافت نکنند.مانند سازمان های دولتی

موسسات غیر انتفاعی روشهای حسابداری خاصی نیاز دارند که بتوانند درآمد ها و هزینه و بودجه این گونه موسسات را تنظیم کند

ب) موسسات انتفاعی:

موسساتی که با هدف کسب درآمد تشکیل شده اعم از آنکه در مالیکت بخش عمومی باشد یا بخش خصوصی، این موسسات معمولا به صورت بازرگانی اداره میشنود.در این موسسات روش های حسابداری خاصی نیاز است تا بتوانند درآمدها، هزینه ها و سود این گونه موسسات را در هر دوره مالی معین کند.

حسابداری مقدماتی

۳)طبقه بندی واحدهای اقتصادی از نظر نوع مالیکت:

الف)موسسات بخش عمومی:

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالیکت دولت هستند.

ب)موسسات بخش تعاونی

توسط عده ای از اشخاص حقیقی و یا حقوقی برای رفع نیاز های مشترک بوجود می آیند. مانند شرکت های تعاونی روستایی و تعاونی مسکن نام برد.

ج)موسسات بخش خصوصی:

کلیه واحد ها در مالیکت افراد حقیقی و حقوقی خصوصی قرار دارند.مانند فروشگاه ها واحدهای صنفی و تولیدی نام برد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط