اخبار آموزشگاه

برنامه کاری اموزشگاه تراشه برای پیشگیری از ویروس کرونا اسفند ۹۸ استان قم

دوستان گرامی سلام

کلیه کلاس های عمومی در محل آموزشگاه تراشه کنسل ولی کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی با حفظ اصول بهداشتی با توافق بین هنرجو و استاد برقرار استکادر اجرایی جهت پاسخگویی به مشکلات و نیازمندی های شما عزیزان همه روزه پاسخگو می باشندهم اکنون از صبر و تحمل شما عزیزان در مبارزه با ویروس کرونا تشکر و قدر دانی می نماییمبه امید روزهای زیبا و عاری از هرگونه مشکلیه روز خوب میاد که ما…..

کرونا

مطالب مرتبط