دوستان گرامی سلام

کلیه کلاس های عمومی در محل آموزشگاه تراشه کنسل ولی کلاس های خصوصی و نیمه خصوصی با حفظ اصول بهداشتی با توافق بین هنرجو و استاد برقرار استکادر اجرایی جهت پاسخگویی به مشکلات و نیازمندی های شما عزیزان همه روزه پاسخگو می باشندهم اکنون از صبر و تحمل شما عزیزان در مبارزه با ویروس کرونا تشکر و قدر دانی می نماییمبه امید روزهای زیبا و عاری از هرگونه مشکلیه روز خوب میاد که ما…..

کرونا

مطالب مرتبط