اخبار آموزشگاهاخبار تصویریاخبار فناوری

تابع توان در اکسل

تابع توان در اکسل : بدون شک در هنگام کار با اکسل، بارها پیش آمده که بخواهید عددی را به توان عدد دیگر برسانید، بی آن‌که درگیر ضرب های بی‌شمار و بی نتیجه‌ شوید. اینجاست که تابع توان در اکسل به کمک شما می‌آید و بدین ترتیب در زمان خود صرفه جویی می‌کنید.

در این آموزش، عملکرد تابع توان در اکسل  توصیف شده و نشان داده می‌شود که چگونه می‌توان از تابع power اکسل در کنار عبارات ریاضی و سایر توابع اکسل استفاده کرد.

چندین مثال عملی را هم با هم تمرین می‌کنیم تا با قدرت بی‌نظیر تابع power در محاسبات ریاضی آشنا شوید.

در ابتدا ذکر این نکته الزامی ا‌ست که توان (به انگلیسی: Exponentiation) عملکردی در ریاضیات می‌باشد که به صورت  نوشته شده و به b پایه (به انگلیسی: base) و به n هم توان، نما یا قوه (به انگلیسی: exponent or power) گفته می‌شود. وقتی n عددی صحیح باشد، پایه n بار در خود ضرب می‌شود

number: عددی که به توان می‌رسد.

power: مقداری که آرگومان اول به توان آن می‌رسد.

به عنوان مثال در Power (10, 2)، عدد ۱۰ پایه است و عدد ۲ توان آن است. نتیجه‌ی محاسبه ۱۰۰ خواهد بود.

حال فرض کنید بازه‌ای از اعداد داریم (A1:A10)، و می‌خواهم این اعداد را به توان ۳ برسانیم.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا