آموزش اکسلاخبار آموزشگاهاخبار تصویریاخبار فناوری

تابع FACT در اکسل

تابع FACT در اکسل
تابع FACT در اکسل مخفف Factorial جهت محاسبه فاکتوریل استفاده می‌شود. این تابع یک ورودی عددی دریافت می‌کند و میزان فاکتوریل آن عدد را محاسبه می‌کند،
در ریاضیات تابع فاکتوریل با علامت ! نشان داده می‌شود و !۵ برابر است با ۱*۲*۳*۴*۵
به منظور استفاده از تابع فاکتوریل در اکسل، تابعی با نام FACT وجود دارد که با استفاده از آن می‌توان مقدار فاکتوریل اعداد یا مقادیر وارد شده در هر سلول را محاسبه نمود.(مقدار !FACT(n)=n)

محاسبه ۴ فاکتوریل در سلول A1
=FACT(4)
محاسبه میزان فاکتوریل مقدار وارد شده در سلول B1
=FACT(B1)
لدا تابع FACT در اکسل برای محاسبه فاکتوریل استفاده می شود.

اکسل شامل بسیاری از توابع ریاضی پیشرفته ای است که به طور گسترده ای برای محاسبات مختلف استفاده می شود که یکی از آنها، factorial finder نام دارد. تابع FACT اکسل که مخفف FACTorial است برای یافتن فاکتوریل عدد مشخص شده استفاده می شود. پس به این تابع باید یک عدد داده شود تا فاکتوریل آن محاسبه و نمایش داده شود.
اکنون قصد دایم که فاکتوریل داده های موجود در قسمت Values را پیدا کنیم. Syntax استفاده از تابع FACT بصورت زیر می باشد
=FACT(number)
خب، حالا سلول اول از ستون Factorial را انتخاب کنید و سپس فرمول زیر را در آن درج کنید که مقدار فاکتوریل سلول اول از ستون Values را محاسبه میکنید
=FACT(B2)
برای تمامی سلول های ستون Factorial اعمال شود. برای این منظور سلول اولی که فرمول در آن نوشته بودید را انتخاب کنید و از گوشه پایین در سمت راست علامت مربع کوچک را گرفته و تا پایین تا جایی که نیاز است، بکشید. بصورت خودکار مقادیر Values محاسبه و نمایش داده می شود.

در مراحل ساده فوق، سلول ها را به عنوان پارامتر با تابع FACT پاس دادیم و البته شما می توانید بصورت مستقیم به این تابع، عدد هم پاس دهید

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا