آموزش اکسل

تابع IF در اکسل

تابع IF در اکسل
اغلب با استفاده از فرمول‌ها و توابع اکسل، محاسباتی را انجام می‌دهیم که شاید زمان‌بر بوده یا باید با دقت زیاد صورت گیرند. از آنجایی که رایانه‌ها از کارهای تکراری خسته نمی‌شوند و دقتشان نیز کاهش نمی‌یابد، بهترین ابزار برای انجام محاسبات زیاد و شاید پیچیده، رایانه‌ها و نرم‌افزارهای محاسبات رایانه‌ای است. اکسل هم به عنوان یک صفحه گسترده به منظور انجام محاسبات سطری و ستونی شکل گرفته است.
در نسخه‌های جدید از این نرم‌افزار، بیش از یک میلیون سطر و بیش از شانزده‌ هزار ستون در هر کاربرگ (worksheet) وجود دارد که نشانگر قابلیت انجام بیش از شانزده میلیارد محاسبه و فرمول است. همچنین وجود بی‌نهایت کاربرگ در یک پرونده اکسل (کارپوشه) از امکاناتی است که هر کاربری را مجاب به استفاده از اکسل می‌کند. از طرفی قابلیت ایجاد ارتباط و فرمول بین سلول‌های یک یا چند کاربرگ نیز در اکسل به محبوبیت آن اضافه کرده است.
برای شروع کار مقدمه‌ای از نحوه فرمول نویسی در اکسل ارائه می‌کنیم تا در ادامه هنگام استفاده و به کارگیری تابع IF در اکسل دچار مشکل نشویم.
مقدمه‌ای بر نوشتن فرمول در اکسل
برای مشخص کردن یک فرمول محاسباتی در اکسل از علامت «=» ابتدای وارد کردن فرمول در سلول استفاده می‌کنیم. به این ترتیب اگر قرار است که مقدار «۱» با «۲» جمع شده و در سلول A1 ثبت شود، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم.
=۱+۲
به محض فشردن کلید Enter، محاسبات انجام شده و در سلول A1 مقدار ۳ را مشاهده می‌کنید. از آنجایی که این فرمول، ارتباطی بین سلول‌های دیگر کاربرگ ایجاد نکرده است، به آن فرمول یا «سلول مستقل» (Independent Cell) می‌گوییم. در مقابل ممکن است به جای آنکه از مقادیر استفاده کنیم، آدرس سلول‌هایی که مقدار مورد نظر در آن قرار گرفته است، مبنای محاسبات قرار گیرند. در این صورت اگر کاربرگی به مانند شکل زیر داشته باشیم، فرمولی که باید در سلول A3 برای جمع سلول‌های A1 و A2 بنویسیم به مانند «A1+A2=» خواهد بود.

قسمت اول تابع IF – مقایسه
در هر جمله شرطی ما معمولا در ابتدا یک مقایسه می کنیم به عنوان مثال:
* می گوییم که اگر معدل تو بالای ۱۸ شود. (معدل با عدد ۱۸ مقایسه می شود.
* می گوییم که اگر هوا بارانی بود . (وضعیت هوا با بارانی بودن مقایسه می شود)
* اگر بعد از ساعت ۸ کارت بزنی (ساعت ورود با عدد ۸ صبح مقایسه می شود)
* اگر حقوق تو بالای ۱۵۰۰۰۰۰ تومان باشد ( مبلغ حقوق شما با مبنای ۱۵۰۰۰۰۰۰ مقایسه می شود)
در همه مثال های بالا می بینید که چیزی با چیزی مقایسه می شود. بنابراین اولین قسمت یک جمله شرطی یا تابع IF در اکسل ، یک مقایسه خواهد بود.

قسمت دوم تابع IF – یک اتفاق
قسمت دوم جملات شرطی به ما می گوید که اگر پاسخ قسمت اول “درست از آب درآمد” چه اتفاقی باید بیافتد. و معمولا در فارسی از واژه “آنگاه” ، “اونوقت” و سپس بیان آن “اتفاق” استفاده می کنیم:
* که اگر معدل تو بالای ۱۸ شود آونوقت “برایت پلی استیشن می خرم”
* می گوییم که اگر هوا بارانی بود آنگاه “چترت را ببر”
* اگر بعد از ساعت ۸ کارت بزنی آنگاه “کسر کار خواهی خورد”
* اگر حقوق تو بالای ۱۵۰۰۰۰۰ تومان باشد اونوقت “باید مالیات بدهی”
و در غیر اینصورت “مشمول مالیات نیستی”

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط