تابع MAX در اکسل یکی از توابع پرکاربرد است که در دسته توابع آماری (Statistical) قرار دارد. این تابع بزرگ‌ترین مقدار از میان مجموعه مقادیر عددی محاسبه می‌کند. تابع MAX برای محاسبات آماری و تهیه گزارش‌های مدیریتی و داشبوردها کاربرد زیادی دارد. عملکرد این تابع دقیقا مشابه تابع MIN است که کوچک‌ترین مقدار را محاسبه می‌کند.
ساختار تابع MAX در اکسل
Number1: آرگومان اول برای تعیین بیشترین مقدار
Number2: آرگومان دوم برای تعیین بیشترین مقدار
نکته: آرگومان اول ضروری و بقیه آرگومان‌ها اختیاری هستند.
مثال: عملکرد تابع MAX در اکسل
فرض کنید شما مدیر مالی یک شرکت هستید و می‌خواهید بدانید بیشترین مبلغ حقوقی که در این ماه به حساب کارمندان واریز کردید، چقدر هست؟ برای این کار نام و نام خانوادگی و حقوق کارمندان را در یک فایل اکسل وارد کنید.
نکاتی درباره تابع MAX
تابع MAX می‌تواند حداکثر ۲۵۵ آرگومان را بپذیرد.
تابع MAX سلول‌های خالی، متن، عملگر منطقی، مقادیر True و False را نادیده می‌گیرد.
اگر هیچ مقدار عددی در محدوده انتخاب شده وجود نداشته باشد، تابع MAX مقدار (۰) را به عنوان خروجی باز می‌گرداند.

مطالب مرتبط