تابع SUMIFS در اکسل جمع مقادیر را بر اساس چند شرط محاسبه می‌کند. این تابع در دسته توابع ریاضی (Math & Trig) قرار دارد و به جمع چند شرطی معروف است. شرط‌ها می‌توانند شامل تاریخ، اعداد و متن باشند. تابع SUMIFS برای قسمت شرط، عملگرهای منطقی و کاراکترهای Wild Card هم را پشتیبانی می‌کند. در آموزش‌ قبل نحوه کار با تابع SUMIF را توضیح دادیم که جمع‌ مقادیر را بر اساس یک شرط محاسبه می‌کند. حالا وقت آن رسیده است که به سراغ نسخه پیشرفته‌تر این تابع، یعنی SUMIFS برویم.
ساختار تابع SUMIFS در اکسل
ساختار تابع SUMIFS به شکل زیر است:
۳ آرگومان اول تابع الزامی هستند و آرگومان‌ها و شرط‌های دیگر اختیاری هستند.

sum_range: یک یا چند سلول که باید با یکدیگر جمع شوند. فقط سلول‌هایی با هم جمع می‌شوند که حاوی اعداد باشند. سلول‌های خالی و متن نادیده گرفته می‌شوند.
Criteria_range1: اولین محدوده‌ای که باید توسط شرط مربوط به خود ارزیابی شود.
Criteria1: اولین شرطی که باید بررسی شود. شرط شما می‌تواند شامل یک عدد، تاریخ، متن، عملگر منطقی، آدرس سلول، کارکترهای Wild card باشد. :Criteria_range2, Criteria2 محدوده‌ها و شرط‌های دیگری که اختیاری هستند. در فرمول‌های SUMIFS می‌توانید از ۱۲۷ جفت محدوده و شرط استفاده کنید.

مطالب مرتبط