تاریخچه حسابداری:

 

نگهداری دفاتر حسابداری گرچه به شکل بسیار ساده از قرن ها پیش در تاریخ بشر معمول بوده است.

بابلی ها پرداخت حقوق و دستمزد را با خط میخی بر الواح گلی نقش میکردند، مصریان قدیم درآمد و هزینه ی دستگاه های دولتی و عملیات و معاملات بنگاه های بازرگانی را برروی کاغذ پایپروس ثبت میکردند.

دفتر داری دوبل یا دوطرفه، که اساس سیستم های جدید حسابداری است،نیز سابقه ای طولانی دارد

نمونه های متعددی از دفاتر حسابداری به صورت مترادف، که قدیمی ترین انها مربوط به سال ۱۲۱۱ میلادی است و توسط بازرگانان ایتالیایی تنظیم گردید، درموزه های بزرگ دنیا موجود است.

به تدریج با تشکیل بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی،نیاز به حسابداری و حسابرسی حرفه ای اجتناب ناپذیر گردید.

در امریکا اندیشه ی تدوین اصول و استانداردهای حسابداری در جهت حفظ منافع عامه به دنبال بحران بزرگ اقتصادی با تشکیل کمیسیون اوراق

بهادار و بورس شکل گرفت و این کمیسیون به عنوان مرجع استانداردهای حسابداری در آمریکاه تعیین شد . تاریخچه حسابداری

و اما پیشینه حسابداری در ایران نیز به نخستین تمدن ها برمیگردد که در این سرزمین پاگرفت و مدارک حسابداری متنوع و متعددی برای اداره امور حکومتی و اجرای فعالیت های اقتصادی ابداع شد که در پاسخ به نیاز های زمان، سیر تحولی و تکاملی داشته است تاریخچه حسابداری .

ممیزی املاک در تمدن ساسانی و تکامل حسابداری سیاق برای نگه داری حساب درآمد و مخارج حکومتی در دوران سلجوقیان و نگه داری حساب فعالیت های بازرگانی به حساب سیاق، نمونه های بارز پیشرفته آن است.

در ایران در عصر حاضر اولین قانونی که حسابداری را به رسمیت شناخت، قانون مالیات بردرامد مصوب سال ۱۳۳۵ بود.

در این قانون از حسابرسان مستقل تخت عنوان محاسب و کارشناس قسم خورده یاد شده است.

امیدواریم که تاکنون از تاریخچه حسابداری بهره مناسب را برده باشید

آموزش حسابداری قم

حسابداری قم

یکی از مهم ترین نیاز های شرکت های تولید و خدماتی در استان میباشد. تاریخچه حسابداری

برگزاری کلاس های حسابداری مقدماتی و پیشرفته در مرکز شهر مخصوص بازار کار در آموزشگاه تراشه، تاریخچه حسابداری

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط