مجتمع تراشه

تاریخچه مجتمع تراشه

سایت مجتمع آموزشی تراشه

از سال ۶۸ فعالیتهای پراکنده انفورماتیکی با توجه به امکانات آن زمان در استان قم آغاز گردید.

  • در سال ۷۰ این فعالیتها در تراشه متمرکز گردیده و  در سه محور خدمات- تولید و آموزش آغاز بکار نمود:
  • محور خدمات:

تراشه در مدت حدود ۲۵ سال فعالیت خود توانست بر روی ارائه نرم افزارها و سخت افزارهای متعددی فعالیت نموده و نمایندگی چندین شرکت معتبر را اخذ و عرضه محصولات آنها و خدمات پس از فروش انواع سیستم های کامپیوتری و تجهیزات جانبی آنها را بعهده بگیرد..

مسئولیت چندین پروژه بزرگ استانی را قبول نموده و با موفقیت بانجام برساند.

با ارگانها و سازمانهای مختلف قرارداد ارائه خدمات منعقد نموده و با رضایتمندی مشتریان آن پروژه ها را به اتمام برساند.

بازگشت به لیست