فتوشاپ بهار دانش مهر

جلسه چهارم آموزش فتوشاپ بهار دانش مهر-تغییر اندازه و انتخاب

در این جلسه با ابزار های انتخاب، کلید های میانبر ctrl+t و روش های مختلف دیگری نیز آشنا میشوین
—————