اخبار آموزشگاه, حسابداری

آموزش حسابرسی قم، سلسله آموزش های حسابداری نیمه دوم اردیبهشت

حسابداری آموزشگاه تراشه

آموزش حسابرسی قم در آموزشگاه تراشه:

آموزش حسابرسی قم در تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه

آموزشگاه کامپیوتر تراشه

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]با وجود اینکه در اکثر دانشگاه ها اعم از دولتی ، آزاد و غیر انتفاعی در رشته حسابداری دانشجویان زیادی تحصیل می کنند ، ولی در بازار کار رشته حسابداری نسبت به سایر رشته ها تعداد فارغ التحصیلان رشته حسابداری بیکار کمتر است چرا که از یک موسسه کوچک تا بزرگترین کارخانه ها حداقل برای تهیه صورت مالی و اظهارنامه مالیاتی به حسابدار نیازدارند و به نظر می رسد فارغ التحصیلان دوره های تکمیلی رشته حسابداری پختگی و آمادگی بیشتری برای حضور در بازار کار رشته حسابداری دارند. فارغ التحصیلان به راحتی برای ورود به برنامه بازار کار رشته حسابداری می توانند در شاخه های زیر مشغول به کار شوند[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]. حسابداری مالی (عمومی) : هدف اصلی در رشته حسابداری مالی ، تهیه صورت های مالی مورد نیاز استفاده کنندگان از این صورت های مالی است و در بازار کار رشته حسابداری به نوعی حساب گزارش نیز نامیده می شود. اصل تفکیک شخصیت شاید بتوان گفت دلیل اصلی پیدایش این نوع حسابداری است. طول متوسط دوره کاردانی حسابداری با گرایش دولتی و مالی ، ۲ تا ۳ سال است که حداقل در پنج نیمسال برنامه ریزی شده است که با شرکت در دوره های فشرده آموزشی در آموزشگاه های مختلف هم می توان با گذراندن دوره و کسب مدرک مهارت کافی برای ورود به بازارکار این رشته را کسب کرد.[/box]

 

آموزشها حسابداری قم

دوره حسابداری قم

[box type=”shadow” align=”aligncenter” class=”” width=””]2. حسابداری دولتی[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]چگونگی ثبت و نگهداری حسابها در موسسات و شرکتهای دولتی، دراین رشته از حسابداری مورد بحث قرار می گیرد . قابل ذکر است که این شاخه نیز مانند تمام شاخه های دیگر حسابداری نیاز به دقت و تجربه کافی دارد چرا که کوچکترین اشتباهات در چنین سازمان هایی میتواند موقعیت مالی شرکت ها را تهدید کند[/box]

آموزش کامپیوتر تراشه

رشته های آموزشی آموزشگاه تراشه

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]حسابداری صنعتی ( قیمت تمام شده )[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]حسابداری صنعتی، نحوه محاسبه قیمت تمام شده هر واحد محصول در هر یک از مراحل تولید، توضیح داده می شود، از این رو به حسابداری قیمت تمام نیز معروف است[/box]

دوره های کاربردی آموزشگاه تراشه

دوره های کاربردی آموزشگاه تراشه

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]4. حسابداری مالیاتی :[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]در این رشته از حسابداری در مورد چگونگی تعیین میزان مالیات بر درآمد موسسات و افراد با توجه به قوانین و مقررات مالیاتی مصوب، گفتگو می شود . با توجه به قوانین مالیاتی که نه تنها در کشور ما بلکه در بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر نیز برقرار می باشد، تسلط کافی بر قوانین مالیاتی حاکم، میتواند حائز اهمیت باشد و همین مسئله می تواند به عنوان یک برگ برنده در موقعیت های شغلی به شما کمک کند[/box]

آموزش حسابداری استان قم

حسابداری در قم

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]5. حسابداری بودجه ای :[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]حسابداری بودجه ای، چگونگی تهیه و تنظیم بودجه با توجه به نتایج فعالیتهای مالی و مقایسه بودجه تنظیم شده (پیش بینی عملیات مالی آینده ) با نتایج واقعی عملیات مالی را مورد بررسی قرار می دهد، در این رشته، روشهای مختلف تهیه بودجه آموزش داده میشود[/box]

آموزشگاه کامپیوتر استان قم

دوره های کامپیوتر استان قم

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]6. حسابرسی:[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]حسابرسی عبارتست از بررسی اسناد، مدارک، دفاتر و گزارشات مالی یک موسسه و اظهار نظر نسبت به صحت نسبی آنها.[/box]

 

مهارت های رایانه ای

مهارت های رایانه ای

آموزش حسابرسی قم

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]7. حسابداری سیستمها:[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]در این رشته آموزشهای لازم جهت ارائه یک سیستم حسابداری مناسب برای هر موسسه با توجه به نوع فعالیت، کمیت و کیفیت کار و همچنین میزان سرمایه آن موسسه داده می شود. سیستم ارائه شده چگونگی گردش کارها را معین می سازد[/box]

حسابداری و حسابرسی

حسابداری و حسابرسی

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]8. حسابداری موسسات غیر انتفاعی:[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]در این رشته از حسابداری، از سیستم و عملیات حسابداری سازمانهای غیر انتفاعی، مانند موسسات خیریه و موسسات آموزشی صحبت می شود . عامل اساسی در این رشته اتخاذ سیستمی است که پیروی دقیق مدیریت از محدودیتهای مقرر از طرف قوانین یا اشخاص و افراد تامین کننده منابع مالی موسسه را تضمین نماید [/box]

حسابداری اجتماعی

حسابداری اجتماعی

[box type=”shadow” align=”alignright” class=”” width=””]حسابداری اجتماعی:[/box]

[box type=”success” align=”aligncenter” class=”” width=””]یکی از جدیدترین رشته های حسابداری است که جهت اندازه گیری هزینه ها و فایده اجتماعی آنها که قبلا غیر قابل اندازه گیری به حساب می آمد مورد استفاده قرار می گیرد. یک نمونه از موارد استفاده این رشته را میتوان اندازه گیری الگوی ترافیک بخشهای پر جمعیت یک کشور نام برد که دولت می تواند با استفاده از آن، موثرترین شیوه استفاده از منابع حمل و نقل را جهت تسهیل کار تجارت و تامین محیط زیست مناسب برای ساکنین منطقه ایجاد نماید .[/box]

آموزش حسابرسی قم

 

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط