دسته‌بندی نشده

خلاصه کلاس Icdl (جلسه پنجم)

نحوه pin کردن Icon در نوار ابزار

نحوه pin کردن Icon در منوی استارت

تنظیمات نوار ابزار

انواع خاموش کردن کامپیوتر

نحوه اضافه کردن چاپگر و شناسایی دستگاه