شروع دوره جدید حسابداری پیشرفته

دوره کاملا کاربردی و مخصوص بازار کار

دوره  جدید حسابداری هلو  زیر نظر استاد مهرابی

ظزفیت محدود

آموزشگاه کامپیوتر و حسابداری تراشه

آدرس : میدان مطهری کوچه سازمان آب

شماره تماس : ۳۶۶۳۹۱۵ – ۳۶۶۳۹۹۱۶

مطالب مرتبط