شروع دوره عمومی حسابداری روزهای فرد در آموزشگاه تراشه قم

بعداز اتمام دوره مدرک دریافت نمایید

دوره کاملا کاربردی و پروژه محور میباشد

زیر نظر بهترین اساتید حسابداری را یاد بگیرید

آدرس : میدان مطهری کوچه سازمان آب

شماره تماس:

۳۶۶۳۹۹۱۵

۳۶۶۳۹۹۱۶

مطالب مرتبط