شروع دوره عمومی ICDL

شروع دوره عمومی کاربر رایانه شامل مهارت های مبانی، ویندوز، اینترنت ،ورد ،اکسل ، اکسس و پاورپوینت در آموزشگاه تراشه

این دوره روزهای فرد ساعت ۱۷ برگزار میشود .

بعد از اتمام دوره گواهینامه سازمان فنی و حرفه ای را در یافت نمایید.

شماره تماس : ۳۶۶۳۹۹۱۵ – ۳۶۶۳۹۹۱۶

آدرس میدان مطهری کوچه سازمان آب

مطالب مرتبط