پروژه محور و حرفه ای .
ویژه کسانی که با php آشنایی دارند .
با تدریس استاد مصباح .از اساتید دانشگاه .
از چهارشنبه ۹۹/۸/۷ ساعت سه تا پنج

مطالب مرتبط