کلید های ویرایشی :
همانطور که میدانید برنامه Word دارای کلیدهای ترکیبی فراوانی می باشد که در زیر چند نمونه از مهمترین این کلیدها آمده است .
بعضی از این جهت ها بستگی به فارسی و لاتین بودن متن دارد.
بلوک بندی در word و عملیات آن

– بلوک و عملیات مربوط به آن
– حذف (DELETE)
– انتقال (CUT)
– تکثیر (COPY)
– فراخوانی PASTE

بلوک به کمک صفحه کلید :
برای انتخاب قسمتی از متن باید کلید Shift را پائین نگه دارید و سپس به کمک مکان نمای چپ ، راست ، بالا و پائین متن مورد نظر را انتخاب کنید. هنگامی که متن بلوک میشود رنگ قلم و زمینه به حالت نگاتیو در می آید ( برای خارج نمودن از حالت بلوک حرکت مکان نما بدون نگه داشتن Shift کافی است ).
در زیر کلیدهای دیگری نیز برای بلوک کردن آمده است

بلوک به کمک ماوس برای بلوک کردن به کمک ماوس کافی است روی نقطه شروع ، دکمه سمت چپ ماوس را نگه دارید و تا آخرین جایی که میخواهید بلوک شود دکمه چپ را رها نکنید. پس از بلوک کردن متن نوبت آن است که عملیات لازم را روی قسمت بلوک شده انجام دهید مانند : تغییر قلم ، تغییر سایز ، تغییر رنگ و…
حذف به کمک صفحه کلید :
برای حذف محدوده ی بلوک شده بایستی کلید Delete را فشار دهید.کلیدهای ترکیبی
حذف به کمک ماوس :
برای حذف قسمتی از پرونده به کمک ماوس باید متن را توسط ماوس انتخاب نمائید و با کمک زیر منوی Clear از منوی Edit قسمت انتخابی را حذف کنید.کلیدهای ترکیبی

حذف به کمک صفحه کلید :

برای حذف باید از انتخاب متن یا بلوک کردن کلید Delete را فشار دهید. فشردن این کلید موجب حذف بلوک خواهد شد.کلیدهای ترکیبی

حذف به کمک ماوس :

برای حذف قسمتی از پرونده به کمک ماوس باید متن را توسط ماوس انتخاب نمائید و با کمک زیر منوی Clear از منوی Edit قسمت انتخابی را حذف کنید.کلیدهای ترکیبی

 

انتقال بوسیله صفحه کلید

برای آنکه بتوانید متن را جابجا کنید و یا آن را از یک محل به محل دیگر ببرید باید به روش زیر عمل کنید:

۱-به کمک کلیدهای بلوک ، متن خود را بلوک کنید.کلیدهای ترکیبی

۲-کلیدهای ترکیبی (Ctrl+X) و یا (Shift+Delete) را بفشارید. با فشردن این کلیدهای ترکیبی متن شما ناپدید خواهد شد . البته متن ناپدید نگردیده بلکه از محل خود برداشته شده و به داخل حافظه(Clip board) رفته است .

۳-حال مکان نمای خود را جابجا نموده و به محلی که میخواهید متن به آنجا انتقال یابد، بروید.
۴-پس از قرارگرفتن در محل مورد نظر کلیدهای ترکیبی (Ctrl+V) و یا کلیدهای (Shift+Insert) را فشار دهید تا متن از حافظه به محل جدید انتقال یابد.
اگر مجدداً کلیدهای ترکیبی (Ctrl+V) را بفشارید متن مجدداً از حافظه فراخوانی خواهد شد. زیرا این متن تا زمانی که در ویندوز قرار دارد در حافظه باقی میماند.
البته برای انتقال میتوانستید از زیر منوی Cut در منوی Edit برای ( ذخیره در حافظه و حذف ) و برای ( فراخوانی از حافظه ) از زیر منوی Paste در منوی Edit استفاده کنید.

انتقال به کمک ماوس

برای آنکه توسط ماوس قسمتی از پرونده را انتقال دهید به روش زیر عمل کنید:

۱- توسط ماوس متن مورد نظر را بلوک کنید.
۲- با نگه داشتن دکمه ماوس روی قسمت انتخاب شده متن خود را به محل جدید بکشید. بدین ترتیب متن شما به محل جدید انتقال خواهد یافت . معمولاً انتقال به کمک ماوس زمانی صورت می گیرد که بخواهید متن خود را چند سطر بالاتر یا پائین تر انتقال دهید. برای انتقال می توانستید پس از بلوک کردن، کلیک راست نموده و از منوی فوری Cut را انتخاب کنید.

مطالب مرتبط