آموزش اکسلآموزش اکسلدسته‌بندی نشده

انواع آدرس دهی در اکسل از مجموعه آموزش های حسابداری قم

حسابداری قم: برای نوشتن آدرس مربوط به محدوده انتخاب شده از دو عملگر :

( به معنی تا ) و ; ( به معنی و ) استفاده می کنیم .

 • آدرس یک محدوده : برای نوشتن آدرس یک محدوده از اول تا آخر یکی از قطر های آن را در نظر می گیریم . مثل  a2:c5
 • آدرس چند محدوده : برای نوشتن آدرس چند محدوده آدرس هر محدوده را نوشته و بعد از آن علامت ; را میگذاریم و سپس آدرس بعدی را می نویسیم . مثل  a3:d5;g9:i12
 • آدرس یک سطر : برای نوشتن آدرس سطر پنجم می نویسیم :      ۵:۵
 • آدرس یک ستون : برای نوشتن آدرس ستون F می نویسیم :     ّF:F

نکته مهم : هنگام نوشتن فرمول اگر بخواهیم به آدرس سلولی در صفحه دیگر

( غیر از صفحه جاری ) اشاره کنیم باید ابتدا نام صفحه را همراه با علامت ! وارد کرده و سپس آدرس سلول را بنویسیم .

به طور مثال اگر بخواهیم به آدرس سلول a2 از صفحه sheet2 اشاره کنیم باید بنویسیم :  sheet2!a2


فرمول نویسی در Excel

هنگام نوشتن روابط محاسباطی در اکسل به نکات زیر توجه می کنیم :

حسابداری قم

 1. تمامی فرمولها و روابط محاسباتی در اکسل با علامت = شروع می شوند .
 2. عملگر هاي محاسباتي مورد استفاده و ترتیب اعمال آنها به شرح زیر می باشد :
  • ( ^ ) توان
  • ( * و /) ضرب و تقسيم
  • ( + و -) جمع و تفريق
 3. در روابط محاسباطی ابتدا داخل پرانتزها محاسبه می شود .

ايجاد فرمول و مشاهده نتيجه :

حسابداری قم

با مـــــــــا در آموزشــــــگاه تــــــــراشه همراه باشید.

در Excel به دو روش ميتوان فرمولها را نوشت :

 1. در خط فرمول ( يا در سلول ) قبل از فرمول علامت = را تايپ کرده سپس فرمول را تايپ ميکنيم و بعد Enter ميزنيم.
 2. در خانه اي که ميخواهيم فرمول نوشته شود، Click ميکنيم ، علامت تساوي را تايپ کرده ، سپس با ماوس بر روي خانه اي که ميخواهيم عمل بر روي آن انجام شود Click ميکنيم ، سپس عملگر را تايپ کرده و سپس بر روي عملوند بعدي Click ميکنيم. فرض كنيد در سلول A1 عدد ۲ و در سلول A2 عدد ۵ را نوشتيم و ميخواهيم در سلول A3 حاصل جمع اين دو را بدست آوريم ، براي اين كار ابتدا در سلول A3 علامت = را تايپ كرده سپس بر روي سلول A1 ( اولين عملوند ) كليك كرده تا آدرس آن در سلول A3 نوشته شود. سپس علامت + ( عملگر ) را تايپ كرده و بعد بر روي سلول A2 ( دومين عملوند) كليك مي كنيم و در انتها Enter مي كنيم.

آدرس دهي نسبی و مطلق(حسابداری قم)

درExcel دو مدل آدرس دهي به نامهاي آدرس دهي مطلق و آدرس دهي نسبي داريم.

با مـــــــــا در آموزشــــــگاه تــــــــراشه همراه باشید.

آدرس دهي نسبي :

آدرس نسبی یعنی آدرسی که هنگام عمل کپی ثابت نماند و تغییر کند .

به طور مثال اگر درون سلولی فرمول c4*8 =را بنویسیم و این سلول را به سه خانه پایین تر کپی کنیم

فرمول قبلی تبدیل می شود به c7*8 =  یعنی c4 به c7 تبدیل می شود

( چون هنگام عمل کپی از مبدا سه خانه به پایین کپی کرده ایم c4 هم تبدیل شده به سه خانه پایین تر یعنی خانه c7  .

آدرس دهي مطلق :

حسابداری قم

آدرس نسبی یعنی آدرسی که هنگام عمل کپی ثابت نماند و تغییر کند .

برای نوشتن آدرس سلول به صورت مطلق علامت $ را قبل از نام ستون و شماره سطر وارد می کنیم .

مثلا فرم مطلق A1 می شود : $A$1

نکته مهم : علاوه بر فرم های ذکر شده بری آدرس دو مدل آدرس نیمه مطلق نیز داریم :

 • مدل ۱ : در این مدل هنگام کپی نام ستون ثابت می ماند و فقط شماره سطر تغییر می کند
 • ( علامت $ فقط قبل از نام ستون می آید مثل A1 $)
 • مدل ۲ : در این مدل هنگام کپی شماره سطر ثابت می ماند و فقط نام ستون تغییر می کند
 • ( علامت $ فقط قبل از شماره سطر می آید مثل  A$1)

از مجموعه آموزش حسابداری قم-حسابداری کسب و کارقم-حسابداری تخصصی قم-icdlقم

با مـــــــــا در آموزشــــــگاه تــــــــراشه همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا