کامپیوتر

قسمت هفتم کتاب ICDL (این قسمت تنظیمات موس در ویندوز)

 آشنایی با تنظیمات موس:

با استفاده از این آپشن میتوان چهره ماوس و بعضی خصوصیات دیگر آنرا تغییر داد.

ابتدا در دستکاب راست کلیک میکنیم و سپس personalize را انتخاب میکنیم و گزینه change mouse pointer  را انتخاب میکنید و سپس روی گزینه change mouse pointer   کلیک میکنید تا تنظیمات موس

را مشاهده کنید.تنظیمات موس

buttons tab:تنظیمات موس

  •    switch primary and secondary buttons: توسط این آپشن میتوانید وظیف راست کلیک را

به چپ کلیک و از چپ کلیک به راست کلیک تبدیل کنید.

  •  double click speed: توسط این آپشن میتوانید سرعت دبل کلیک را تعیین کنید.
  •  click on: هرکاه این آپشن را فعال کنید و window  را بجگیریم موس آنرا قفل میکند.

تنظمیات بهتر در ماوس

  •   pointer tab: توسط این آپشن میتوانید بالای شکل ظاهری ماوس تغییرات باوریم.
  1.    scheme:  در این محل اشکال مختلف ماوس است و نظر به خواست تان میتوانید از آن ها استفاده کنید.
  2. Browse:  توسط این آپشن  میتوانید از اشگال دیگر ماوس استفاده نمایید و نظر به خواست تان ماوسی را بسازید.
  3. save as: هنگامی  شما توسط browse به دلخواه تان ماوسی را درست کردید توسط save as میتوانید آنرا به شکل دائمی و به اسم دلخواه ذخیره کنید.تنظیمات موس
  4. Enable pointer shadow: هرگاه این آپشن را فعال کنید پائین ماوس سایه پیدا میکند.

 

تنظیمات موس

pinter option tab:تنظیمات موس

  1.         Motion:  توسط این گزینه می توانید سرعت ماوس تان را تعیین نمایید.
  •               Enhance pointer precision: هرگاه این آپشن را فعال کنید دقت ماوس بیشتر می شود.

۲٫  snap to: هرگاه این آپشن فعال باشد ماوس بالای آپشن  های save،yes> به صورت

اتوماتیک قرار میگیرد.

تنظیمات ماوس

۳٫ display pointer trail: هرگاه این آپشن را فعال کنید ماوس به شکل دنباله دار ظاهر میشود.

۴٫  Hide pointer while typing: اگر این آپشن فعال باشد و وقتی متنی  را مینوسید pointer

پنهان میشود.

۵٫ show locatiom of pointer:  هرگاه ماوس پنهان شود با فشالر دادن روی گزینه ctrl میتوانید

آنرا دریافت نمایید البته این آپشن باید فعال باشد.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tarasheha.ir/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8icdl%d8%a7%db%8c%d9%86-%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d9%86%d8%b1%d9%85-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d9%82%d8%a7/” icon=”” target=”true”]صفحه قیلی[/button]

[button color=”green” size=”medium” link=”https://www.tarasheha.ir/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%88%db%8c%d9%86%d8%af%d9%88%d8%b2-7-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%82%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be/” icon=”” target=”true”]صفحه اول کتاب[/button]

 

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط