آموزش اکسل

مخفى كردن يك ستون در اکسل

آموزشگاه های قم

مخفى كردن يك ستون

برروى يكى از سلول هاى ستون
مورد نظر كليك كنيد.
به تب
Homeبرويد.
برروى گزينه
Formatكليك
كنيد.
برروى گزينه
& Hide
unhide
كليك كنيد.
Hide Columns
گزينه را
انتخاب كنيد.


تذكر:همچنين مى توانيد از كليد هاى
ميان بر
ctrl+0استفاده كنيد.
ستون مورد نظر از كاربرگ حذف
مى شود.


يك خط كمى پهن تر در حاشيه
عنوان ستون هاى اطراف ظاهر مى
شود كه نشان دهنده ى اين است
ستون پنهان شده بين آنها قرار گرفته
است.
روش ديگر مخفى كردن يك ستون
اين است كه نشانگر را بر روى
لبه ى پايينى عنوان ستون قرار دهيم

(نشانگر به شكل تغيير پيدا مى
كند)سپس كليك كرده ولبه را به
سمت چپ درگ مى كنيم تا عرض
ستون مساوى صفر شود.

همچنین مطالعه کنید.

اضافه كردن يك سلول يا يك محدوده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا