آموزش اکسلآموزش اکسلاخبار آموزشگاهاخبار تصویریاخبار فناوری

معرفی ابزار فیلتر در اکسل (Filter)

معرفی ابزار فیلتر در اکسل (Filter)
در صورت تبدیل داده ها به جدول، به صورت خودکار ابزار فیلتر در بالای هر ستون قرار میگیرد، برای غیر فعال کردن ابزار فیلتر قرار گرفته در بالای جداول و همچنین برای قرار دادن ابزار فیلتر در بالای ستون داده های غیر جدول میتوان از تب Data و در گروه Sort & Filter بر روی آیکون فیلتر کلیک کرد و یا در تب Home در گروه Editing و در منوی Sort & Filter ابزار Filter را انتخاب نمود (همچنین، فشردن کلید Ctrl + Shift + L ابزار فیلتر در اکسل را فعال/ غیر فعال میگردد

در منوی Drop Down باز شده، برای فیلتر کردن جدول بر اساس رنگ سطر ها کافیست بر روی گزینه Filter by Color کلیک نمایید و رنگ مورد نظر برای نشان داده شدن را انتخاب کنید. علاوه بر این، همانطور که در شکل نشان داده شده است، تمام آیتم های موجود در فیلد مورد بررسی (فیلد Item Name) در قسمت پایین منوی Drop Down لیست شده اند، با استفاده از باکس Search در بالای لیست مزبور میتوانید یک آیتم خاص را جستجو نمایید، در کنار هر کدام از آیتم ها یک چک باکس (Check Box) قرار گرفته است، برای فیلتر کردن داده ای خاص میتوان به صورت دستی تیک چک باکس را حذف کرد، در اینصورت آیتم مورد نظر فیلتر شده و دیگر نشان داده نمیشود.
برای فیلتر کردن داده های متنی فیلد انتخاب شده، گزینه Text Filter را انتخاب میکنیم، منوی Text Filter در فیلتر در اکسل دارای گزینه های زیر است:

گزینه Equals: تمام آیتم ها بجز آیتم هایی که برابر با مقدار (رشته متنی) مورد نظر ما میباشد را فیلتر میکند.
گزینه Does Not Equal: تمام آیتم هایی که با مقدار (رشته متنی) مورد نظر ما برابر میباشند را فیلتر میکند.
گزینه Begins With: تمام آیتم ها بجز آیتم هایی که با رشته متنی مورد نظر ما شروع میشوند را فیلتر میکند.
گزینه Ends With: تمام آیتم ها بجز آیتم هایی که با رشته متنی مورد نظر ما تمام میشوند را فیلتر میکند.
گزینه Contains: تمام آیتم ها بجز آیتم هایی که رشته متنی مورد نظر ما را شامل میشوند فیلتر میکند.
گزینه Does Not Contain: تمام آیتم ها بجز آیتم هایی که رشته متنی مورد نظر ما را شامل نمیشوند فیلتر میکند.
گزینه Custom Filter: در این حالت تمام شرط های بالا را میتوان به صورت ترکیبی AND و OR به کار برد.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا