دارد که باید هر کسی که با php کار می کند ، بداند .

۱ – اپراتور های سه گانه

اپراتور های سه گانه که دارای سه تعریف که با یک علامت سوال (?) و کلون (:) از هم جدا می شوند.که باعث می شود منطق شرطی if/else کوتاهتر ، سریع تر و آسان تر شود. استفاده از اپراتور های سه گانه در اسکریپت باعث ذخیره در در خط و طول کد های شما می شوند.

۲ – مدیریت خطا در PHP

زمانی که یک خطا رخ می دهد ، اسکریپت PHPیک fatal error را نمایش می دهد . برای جلوگیری از این خطا ها نیاز است که خطا ها را با Exception مدیریت کنید. مدیریت خطا در PHP یک راه هوشمندانه با شرط ها برای مدیریت خطا ها است.

مطالب مرتبط