آموزش اکسل, آموزش اکسل

پركردن سلول هابا يك سرى عددى دلخواه

کامپیوتر در آموزشگاه قم برروى اولين سلول كليك كنيد و
مقداراوليه راوارد كنيد.
محدوده اى را كه مى خواهيد
پركنيد را به همراه سلول حاوى مقدار
اوليه انتخاب كنيد.
به تب
homeبرويد.
برروى گزينه
#llكليك كنيد.
گزينه
Seriesرا انتخاب كنيد.
پنجره تنظيمات سرى ها ظاهر مى
شود.
در قسمت
typeنوع سرى مورد
نظر را انتخاب كنيد.
اگر در قسمت
typeتاريخ را
انتخاب كرديد،واحدتاريخ رادر اين
قسمت انتخاب كنيد.
در قسمت
Step Valueمقدار
فاصله مورد نظر راتايپ كنيد.
برروى
okكليك كنيد.
سلول هاى محدوده با سرى
عددى كه ايجادكره ايد پر مى شوند.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.