اگر مجبور شوید داده ها را به محل دیگری از برگه کاری جابجا یا کپی کنید و محل جدید در نزدیکی محل اولیه باشد ساده ترین راه برای این کار، این است که داده ها را با ماوس بکشید و رها کنید. خواه بخواهید یک سلول را جابجا یا کپی کنید، خواه بخواهید محدوده ای از سلول ها را جابجا یا کپی کنید، روش کشیدن و رها کردن، روش ساده و سریعی است.

 

سلول ها را برای انتقال انتخاب کنید

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

برای انتقال دادن سلول ها، ابتدا محدوده سلو ل‌هایی که می خواهید انتقال دهید را انتخاب کنید. با ماوس به یکی از خط های مرزی محدوده انتخاب شده اشاره کنید تا اشاره گر ماوس بصورت یک فلش و یک علامت عدسی میکروسکوپ در آید.

 

سلول ها را رها کنید

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

محدوده را به محل جدید بکشید. هنگامی که ماوس را می کشید، خط دور محدوده در برگه کاری جابجا می شود و یک Screen Tip ، آدرس محل محدوده جاری را نشان می دهد. وقتی که خط مرزی به جایی که می خواهید رسید، با رها کردن دکمه ماوس، داده ها را رها کنید.

 

محدوده جابجا می شود

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

محدوده به محل جدید جابجا می شود.

اکسل مهارتی

سلول ها را برای کپی کردن انتخاب کنید

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

برای کپی کردن سلول ها، محدوده سلول هایی که می خواهید کپی کنید را انتخاب کنید و با ماوس به یکی از خطوط مرزی محدوده انتخاب شده اشاره کنید تا اشاره گر ماوس بصورت یک فلش در آید. محدوده را به محل جدید بکشید.

سلول ها را بکشید

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

در حالی که اشاره گر ماوس را می کشید، یک خط مرزی در برگه کاری حرکت می کند و یک Screen Tip ، آدرس محل محدوده را نشان می دهد.

 

کلید Ctrl را بفشارید و سلول ها را رها کنید

چگونه داده ها را جابجا و کپی کنیم

وقتی که خط مرزی محدوده به جایی که می خواهید رسید، کلید Ctrl را نگه دارید و با رها کردن دکمه ماوس، داده ها را رها کنید. وقتی که Ctrl را می فشارید، اشاره گر ماوس بصورت یک علامت بعلاوه در می آید و نشان می دهد که در حال کپی کردن است. یک کپی از داده‌ها در محل جدید رها می شود.


*توجه *

کپی یا جابجا کردن به محل های دورتر

اکسل مهارتی

اگر می خواهید داده ها را به محل های دورتری(به یک برگ کاری یا صفحه دیگر یا به ناحیه دورتر) کپی یا جابجا کنید، از دکمه های Copy ، Cut ، Paste ، در نوار ابزار بصورتی که در بخش۱ ، کار عملی۱۱ «چگونه داده ها را کپی، Cut و Paste کنیم» شرح داده شده است استفاده کنید.

کپی یا جابجا کردن بیش از یک مورد

اکسل مهارتی

با باز کردن کادر وظیفه Office Clipboard (از منوی Edit ، گزینه Office Clipboard را انتخاب کنید)، انتخاب تک تک موارد و کلیک کردن روی دکمه Copy یا Cut در نوار ابزار، می توانید بیش از یک مورد (آیتم) را کپی یا جابجا کنید. بعد از انتخاب آیتم ها، از دکمه های کادر وظیفه Office Clipboard برای Paste کردن آنها در محل های جدید بصورت تک تک یا بصورت گروهی استفاده کنید.

شما عزیزان میتوانید دوره تخصصی حسابداری را در کنار ما بگذرانید

برای اطلاع بیشتر اینجا را کلیک کنید.

مطالب مرتبط