آموزش ورد, دسته‌بندی نشده

نکات کاربردی دیگر درباره نرم افزار ورد در آموزشگاه تراشه قم

آموزشگاه تراشه

برای قراردادن فاصله بین‌کلمات، از ‌کلید Space (بزرگترین‌کلید در صفحه‌کلید) استفاده می‌کنیم.نرم افزار ورد

– از کلید Backspace برای پاک کردن متن پشت مکان‌نما(به‌طرف عقب) استفاده می‌کنیم.

– از کلید Delete برای پاک کردن متن جلوی مکان‌نما(به‌طرف جلو) استفاده می‌کنیم.نرم افزار ورد

– در هنگام تایپ متن، وقتی که مکان‌نما به انتهای سطر می‌رسد،‌ به طور خودکار به سطر پایین منتقل می‌شود.

– چنانچه پیش از رسیدن مکان‌نما به پایان سطر، بخواهیم به پاراگراف بعدی برویم، کلید Enter را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– هر کلید در صفحه‌کلید، نمایانگر یک حرف، عدد یا علامت می‌باشد.نرم افزار ورد

– برخی از حروف نیز به صورت ترکیب Shift با یک دکمه،‌نوشته می‌شوند. این حروف ترکیبی در جدول روبرو آمده است.

– هنگام تایپ انگلیسی، اگر کلید Caps Lock روشن باشد، حروف،‌ بزرگ نوشته می‌شوند و اگر خاموش باشد، حروف، کوچک نوشته می‌شوند.

– از کلید Tab برای‌گذاشتن فاصله‌‌های بزرگ بین کلمات استفاده می‌شود. اندازه‌ی فاصله‌ای که‌این کلید ایجاد می‌کند ۲۷‌/‌۱ سانتیمتر است.

– از ترکیب برخی کلیدها نیز می‌توان به عنوان میانبر برخی از اعمال استفاده کرد. چند نمونه از این کلیدها و اعمال در جدول روبرو آمده است.نرم افزار ورد

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

– برای بردن مکان‌نما به سمت راست، کلیدهای Ctrl+Shift سمت راست صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بردن مکان‌نما به سمت چپ، کلیدهای Ctrl+Shift سمت چپ صفحه‌کلید را می‌فشاریم.نرم افزار ورد

– برای Bold کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+B را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Italic کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+I را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای Underline کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+U را در صفحه‌کلید می‌فشاریم.

– برای راست‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ R در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای چپ‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+ L در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای وسط‌چین کردن نوشته، کلیدهای Ctrl+E در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای تساوی خطوط پاراگراف،‌کلیدهای Ctrl+J در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌عقب‌تر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Z در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای بازگشت‌به‌یک‌مرحله‌جلوتر،‌کلیدهای ‌Ctrl+Y در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

– برای خروج از فایل جاری، بدون خروج از برنامه‌ی Word کلیدهای Ctrl+W در صفحه‌کلید را می‌فشاریم.

با ما در تراشـــــــــــــه هــــــمــــــــــــراه باشید

مطالب مرتبط