تراشه پاورپوینت

در آموزش امروز برخی از کلید های میانبر را در محیط پاورپوینت در اختیار شما دوستان گرامی قرار میدهیم

۱- کلید های میانبر استاندارد که در حالت عادی در محیط برنامه اجرا میشوند:

کلید ترکیبی Ctrl + N : ایجاد نمایش جدید

کلید ترکیبی Ctrl + O – باز کردن نمایش های موجود

کلید ترکیبی Ctrl + W – بستن نمایش

کلید ترکیبی ALT + F4 – خروج از پاورپوینت

کلید ترکیبی Ctrl + Q – خروج از پاور پوینت

کلید ترکیبی Ctrl + S – ذخیره

کلید F12 – ذخیره به عنوان…

کلید ترکیبی Ctrl + M – اسلاید جدید

کلید ترکیبی Ctrl + P – نسخه قابل چاپ

کلید ترکیبی Ctrl + Z – بازگرداندن به عقب (Undo)

کلید ترکیبی Ctrl + Y – بازگردانی حرکت به جلو (Redo)

کلید ترکیبی Ctrl + K – لینک کردن

کلید F1 – راهنما

کلید F7 – بررسی املایی

کلید ترکیبی ALT + F8 – ماکرو

۲- قالب بندی متن

کلید ترکیبی Ctrl + B – پررنگ کردن متن (بولد کردن)

کلید ترکیبی Ctrl + I – کج کردن متن (ایتالیک کردن)

کلید ترکیبی Ctrl + U خط زیر متن

کلید ترکیبی SHIFT + F3 – تغییر در نوشتار متن

کلید ترکیبی Ctrl + E – وسط چین کردن متن

کلید ترکیبی Ctrl + L – چپ چین کردن متن

کلید ترکیبی Ctrl + R – راست چین کردن متن
۳- تغییرات در اشیای موجود در صفحه

Shift + F9 –خطوط راهنمای مشبک (توری)

Alt + F9 – نمایش/ پنهان کردن خطوط راهنما

Ctrl + G – ابتدا اشیا مورد نظر در یک صفحه را انتخاب کنید سپس با فشردن این کلید ترکیبی اشیا انتخاب شده از سمت شما به یک گروه واحد تبدیل میشوند.

Ctrl + Shift + G – اگر قبلا اشیای منتخب در یک صفحه را به گروه واحد تبدیل کردید،با استفاده از این کلید ترکیبی این گروه بندی از بین میرود و اشیا از هم جدا میشوند.

Ctrl + Shift + J – تبدیل دوباره اشیا به یک گروه واحد

اگر اشیایی را به شکل یک گروه واحد در آوردید و سپس این گروه واحد را از بین بردید و حال نیاز دارید تا دوباره آن گروه را بسازید،دیگر نیازی به انتخاب اشیا ندارید.تنها با استفاده از این کلید ترکیبی همان اشیا انتخاب شده ابتدایی به یک گروه واحد تبدیل خواهند شد.

Arrow Keys – حرکت دادن اشیا بر روی خطوط مشبک (توری)

Shift + Resize – برای تغییر سایز یکسان طول و عرض اشیا استفاده میشود

اگر خواستید موارد گرافیکی موجود در صفحه را بزرگ یا کوچک کنید با نگاه داشتن کلید shift و انجام عملایت تغییر سایز طول و عرض مورد گرافیکی به یک میزان کوچک و یا بزرگ میشوند و تغییر جداگانه در طول و عرض آن به وجود نمی آید.

Shift + Drag – حرکت شی یا گروه اشیا طبق خطوط راهنمهای طول و عرضی

Shift + Ctrl + Drag – اگر میخواهید از شی و یا گروه اشیا انتخاب شده،یک کپی ایجاد کنید  و کپی ایجاد شده را طبق راهنمای خطوط طولی و عرضی در صفحه جا به جا کنید از این کلید ترکیبی استفاده نمایید
۴- انتخاب و کنترل متن ها و موارد گرافیکی

کلید ترکیبی Ctrl + F – جستجو

کلید ترکیبی Ctrl + H – جایگزین کردن

کلید ترکیبی Ctrl + Home – ابتدای نمایش (ارایه)

کلید ترکیبی Ctrl + End – انتهای نمایش (ارایه)

Page Up – باز گشت به یک صفحه قبل

Page Down – رفتن به یک صفحه بعد

کلید ترکیبی Ctrl + A – انتخاب همه موارد موجود

کلید ترکیبی Shift + Home – رفتن به صفحه اول نمایش (ارایه) موجود

کلید ترکیبی Shift + End – رفتن به صفحه آخر نمایش (ارایه) موجود

Tab –انتخاب شی گرافیکی بعدی

Shift + Tab –انتخاب شی گرافیکی قبلی
۵- جابجایی و کپی کردن

کلید ترکیبی Ctrl + X – بریدن (کات کردن)

کلید ترکیبی Ctrl + C – کپی کردن

کلید ترکیبی Ctrl + V – چسباندن

کلید ترکیبی Ctrl + D – تکرار کردن (کپی کردن دوباره متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید)

کلیک و دراگ کردن – حرکت دادن (متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید را جا به جا میکنید)

Ctrl و کلیک – متن و یا شی ای که انتخاب کرده اید کپی کرده و کپی آن را به مکان جدید حرکت میدهید.

۶- کلیدهایی که در زمان نمایش اسلاید استفاده میشوند

F5 – شروع نمایش اسلاید

ESC – پایان نمایش اسلاید

کلید ترکیبی Ctrl + P – تغییر اشاره گر ماوس به قلم

کلید ترکیبی Ctrl + H – مخفی کردن اشاره گر ماوس

کلید ترکیبی Click + A – تغییر اشاره گر ماوس به فلش

کلید ترکیبی Ctrl + E – تغییر اشاره گر ماوس به پاک کن

کلید ترکیبی Ctrl + M – اگر بر روی نمایش ساخته شده و در حال اجرا با خودکار چیزی رسم کرده و یا نوشته باشید، با این کلید ترکیبی میتوانید آن را نمایش داده و یا مخفی کنید.

کلید E – اگر در هنگام نمایش اسلاید فلش موس را به قلم تبدیل کرده باشید و چیزی را روی صفحه نوشته باشید با فشرده این کلید تمامی نوشته های شما از صفحه پاک خواهد شد

شماره صفحه را وارد کرده و کلید Enter را بفشارید: با این کار به صفحه ای که شماره آن را وارد کرده اید خواهید رفت

کلید ترکیبی Ctrl + S – پنجره ای در صفحه نمایش باز شده و شامل تمامی صفحات ساخته شده و عنوان های آنها میباشد

کلید B – صفحه نمایش را کاملا سیاه میکند

کلید W – صفحه نمایش را کاملا سفید میکند

برای اطلاع از دوره های دیگر آموزشگاه و استفاده از آموزشها [button color=”red” size=”small” link=”https://www.tarasheha.ir” icon=”” target=”true”]اینجا را کلیک کنید.[/button]

 

مطالب مرتبط