چیزی که می بایست در مورد تابع MATCH بدانید:

همانطور که مشاهده کردید، استفاده از تابع MATCH در اکسل کار ساده ای است. ولی مثل دیگر توابع این تابع نیز دارای توضیحاتی است که می بایست از این توضیحات آگاهی داشته باشید:

  1. تابع MATCH جایگاه یک مقدار را در یک آرایه برمیگرداند نه خود مقدار را.
  2. تابع MATCH نسبت به حروف بزرگ و کوچک حساس نیست. به این معنی که استفاده از حروف بزرگ و کوچک هیچ فرقی ندارد.
  3. در صورت که در آرایه مورد جستجو چند مقدار look up value به صورت تکراری وجود داشته باشد، جایگاه اولین مقدار برگردانده میشود.
  4. در صورتی که مقدار مورد جستجو یافت نشود تابع MATCH خطای #N/A را برمیگرداند.

نحوه شمارش سلول ها با شرط های متعدد(منطق or)

همانطور که در مثال بالا مشاهده کردید، شمارش سلول هایی که تمام شرط های مشخص شده را دارا باشند بسیار ساده است زیرا تابع  COUNTIFS برای همین کار طراحی شده است.

ولی اگر بخواهید سلول هایی را شمارش کنید که حداقل یکی از شرط های مشخص شده را دارا باشند چه باید کرد؟ (بر اساس منطق تابع or). به طور کلی دو راه برای انجام این کار وجود دارد. استفاده از چندین فرمول COUNTIF یا استفاده از یک فرمول SUM COUNTIF با یک آرایه ثابت .

فرمول ۱: ترکیب ۲ یا چند فرمول COUNTIFS و COUNTIF

فرض کنید که میخواهید مقادیر “در انتظار” یا “کنسل شده” را در جدول زیر شمارش کنید.

قبل از شروع آموزش تابع vlookup، بحث را با طرح یک مثال ساده شروع می کنیم. در عکس بالا فرض کنید هر فرد یک سری اطلاعات مانند شماره شناسایی، نام، نام خانوادگی، ایمیل و موقعیت شغلی دارد. شما میخواهید بر اساس شماره شناسه، ایمیل یا سایر اطلاعات فرد را فراخوانی کنید. ساده ترین راه استفاده از تابع vlookup است. در ادامه با هدف تابع vlookup، نحوه استفاده و نکات و مثال های ریز و درشت این تابع آشنا خواهید شد.

هدف تابع vlookup

جستجو یک مقدار مشخص در جدول بر اساس تطابق آن با ستون اول جدول مورد نظر

نتیجه دریافتی از vlookup اکسل

یافتن مقدار مورد نظر از جدول

ترکیب بندی یا اجزای تابع vlookup

تابع SUMIFS اکسل – ترکیب و کاربرد

از این تابع برای بدست آوردن مجموع چند سلول بر اساس شرط های چندگانه استفاده میشود. تابع SUMIFS در اکسل ۲۰۰۷ معرفی شد در نتیجه میتوانید در تمام ورژن های ۲۰۰۷ به بعد اکسل از این تابع استفاده کنید.

فرمول index برای بدست آوردن یک محدوده از بین مجموعه ای از محدوده ها

یکی دیگر از توانایی های مفید و هوشمندانه تابع index در اکسل استفاده از آن برای بدست آوردن یک محدوده از بین تعدادی از محدوده هاست.

فرض کنید، چندین لیست دارید و در هرکدام چندین آیتم وجود دارد. شاید باورتان نشود ولی میتوانید میانگین یا مجموع مقادیر را در هر محدوده ای که انتخاب کنید بوسیله یک فرمول بدست آورید.

تابع if در اکسل، ساختار و کاربرد

تابع if یکی از توابع منطقی اکسل است که شرط مشخصی را ارزیابی میکند. این تابع مشخص میکند که آیا این شرط صحیح است یا خیر و برای هر کدام از شرایط مقداری را برمیگرداند.

تابع IF تو در تو

فرض کنید برای مشتریان خود تخفیف های متفاوتی را در نظر گرفته اید. به این ترتیب که اگر کل خرید آنها از ۲۰۰ واحد بیشتر باشد، ۱۰% تخفیف دریافت میکنند. اگر کل خرید آنها بین ۱۰۰ تا ۱۹۹ باشد، ۵%  تخفیف و اگر کل خرید کمتر از ۱۰۰ باشد هیچ تخفیفی دریافت نمیکنند.

ترکیب ساعت و تاریخ با استفاده از تابع CONCATENATE گوگل شیتس

اگر بخواهید تاریخ و زمان را با هم ادغام کنید؛ روش های بالا کار نمیکند. گوگل شیتس نتیجه رو به صورت یک عدد نشان میدهد.

فرمول index برای بدست آوردن یک محدوده از بین مجموعه ای از محدوده ها

یکی دیگر از توانایی های مفید و هوشمندانه تابع index در اکسل استفاده از آن برای بدست آوردن یک محدوده از بین تعدادی از محدوده هاست.

فرض کنید، چندین لیست دارید و در هرکدام چندین آیتم وجود دارد. شاید باورتان نشود ولی میتوانید میانگین یا مجموع مقادیر را در هر محدوده ای که انتخاب کنید بوسیله یک فرمول بدست آورید.

توابع COUNTIFS و COUNTIf با شرط های چندگانه برای تاریخ

فرمول های COUNTIFS و COUNTIF که برای تاریخ استفاده میکنید بسیار شبیه به فرمول هایی است که در بالا و برای اعداد استفاده میکردید.

مثال۱: شمارش تاریخ در یک محدوده تاریخ مشخص

برای شمارش تاریخ هایی که در یک محدوده مشخص قرار میگیرد، میتوانید از یک تابع COUNTIFS با دو شرط یا چند فرمول COUNTIF استفاده کنید.

مطالب مرتبط