۱-‌ جمع و تفریق در اکسل: جمع و تفریق دو فرمول اساسی و ضروری ریاضی در مایکروسافت اکسل است. برای محاسبات هزینه های کسب و کار در طول یک ماه اپراتورهای جمع و تفریق فوق العاده مفید هستند.

۲-‌ ضرب در نرم افزار اکسل: برای ضرب کردن مقادیر، از اپراتور ” * ” استفاده کنید. به جای افزودن یک آیتم چندین بار، از عملیات ضرب استفاده کنید.

۳-‌ تقسیم: عملیات تقسیم هنگام دوبخشی کردن یا شکافتن آیتم ها در یک گروه مفید است. از اپراتور ” / ” برای تقسیم اعداد یا مقادیر در سلول های صفحات گسترده استفاده کنید.

میانگین (Average): برای استفاده از فرمول میانگین در مایکروسافت اکسل، باید فرمول خود را به صورت Average () = بنوسید و به جای فاصله گذاشتن در بین اعداد از کاما استفاده کنید. وقتی که شما کلید Enter را در صفحه کلید خود فشار می دهید، مایکروسافت اکسل به صورت خودکار میانگین را محاسبه می کند و خروجی را نشان می دهد.

۲-‌ میانه (Median): حد وسط مجموعه ای از داده ها، مقداری است که در وسط قرار دارد. اگر شما مقادیر عددی را گرفته اید و آن را از بزرگ به کوچک چیده اید، حد وسط تکه ای است که در میان فهرست قرار می گیرد.

۳- مینیمم (Min): اگر شما مجموعه ای از داده ها را دارید و می خواهید حداقل مقدار را برای آن محاسبه کنید، استفاده از فرمول Min در مایکروسافت اکسل بسیار مفید خواهد بود. شما می توانید با استفاده از فرمول Min، کمترین مقدار لیستی از اعداد را که توسط کاما از همدیگر جدا شده اند را پیدا کنید. استفاده از این فرمول در هنگام کار با مجموعه ای از داده های
بزرگ بسیار مفید است.

تابع CLEAN: از این تابع میتوان برای حذف شکستگی خطوط در هر سلول استفاده کرد، به جای تابع TRIM،.

مطالب مرتبط