فرمول چند شرطی در اکسل
در بسیاری از فرمول‌ها، لازم است بسته به موقعیت یا شرط‌های مختلف، محاسبات متفاوتی را اجرا کنید. چنین وضعیتی را با عنوان فرمول چند شرطی (Multiple Condition) می‌شناسیم. نوشتن و ایجاد فرمولی که بتواند چنین کاری را انجام بدهد در بعضی از موارد امری پیچیده شده و به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. البته راه‌کارهای متفاوتی برای غلبه بر این پیچیدگی ارائه شده است. سعی داریم در این نوشتار از مجموعه مقالات فرادرس، با نحوه اجرا و ایجاد فرمول چند شرطی به کمک توابع متنوع اکسل آشنا شویم. هر چند به کارگیری روش‌های مختلفی برای ایجاد شرط در اکسل وجود دارد ولی بیشتر تکیه به تابع IF و البته IFS خواهیم داشت. به این موضوع نیز توجه داشته باشید که به کارگیری توابع دیگر مانند Choose یا SWITCH نیز در بعضی از موارد می‌تواند مفید باشند.

تابع IF در اکسل
قبل از هر کاری بهتر است با ساده‌ترین روش ایجاد شرط در اکسل آشنا شویم. همانطور که حدس می‌زنید، تابع IF مناسب‌ترین تابع برای ایجاد محاسبات شرطی است.
در حقیقت تابع IF یک شرط را سنجیده و براساس صحت یا نادرست بودن آن، محاسباتی را انجام می‌دهد. این گزاره شرطی در پارامتر test قرار گرفته و در صورت صحیح بودن شرط، عملیات بخش true صورت گرفته و در صورت غلط بودن آن، محاسبات بخش false انجام خواهد شد.
فرمول چند شرطی در اکسل با تابع VLookup
زمانی که یک فرمول چند شرطی در اکسل قرار است مقادیر مشخصی را به ازاء هر شرط در سلول قرار دهد، استفاده از تابع VLookup ساده‌تر از ترکیب چندین IF به شکل تو در تو است.

مطالب مرتبط