آموزش اکسل, دسته‌بندی نشده

فرمولهای اکسل (Excel Formulas

فرمولهای اکسل (Excel Formulas):
فرمول ها مجموعه ای از دستورالعمل های ریاضی هستند که برای انجام محاسبات در این برنامه مورد استفاده قرار میگیرند. فرمول ها در نوار فرمول و یا خانه های اکسل که مورد نظر شماست ( خانه مقصد) با علامت = آغاز میشوند سپس فرمول مورد نظر را در سلول مقصد وارد میکنیم.
متوالی و نا متوالی بودن سلول ها:
انتخاب سلول ها به دو صورت متوالی و نا متوالی برای تعیین محدوده فرمول نویسی هستند:

متوالی:
که چند سلول متوالی ( دنبال هم ) برای فرمول نویسی انتخاب میشوند که با علامت ( : ) در بین نام سلول ها مشخص شده است . مثلا اگر از سلول B1 تا B4 را انتخاب کنیم بصورت (B1:B4)= نوشته میشود و نشان دهنده انتخاب سلول های پشت سر هم برای فرمول می باشد.
نامتوالی:
اگر چند سلولی را که در مکان های مختلفی قرار گرفته اند (پشت سر هم نیستند) را انتخاب کنیم با علامت ( ; ) در بین نام سلول های انتخابی روبرو خواهیم شد که نمایانگر انتخاب سلول های نا متوالی در فرمول نوشته شده است. مثلا اگر فقط سلول B1 و B3 را برای فرمول نویسی انتخاب کنیم ، فرمول به شکل (B1;B3)= نوشته میشود.برای مثال در اینجا بر روی سلول B5 را که بعنوان سلول مقصد در نظر گرفته شده کلیک کنید. سپس در این سلول علامت مساوی قرار گرفته است . در ادامه از فرمول B1 تا B4 را با دراگ کردن انتخاب کنید(داده پشت سر هم ). نتیجه عمل در سلول B5 به این صورت خواهد بود (B1:B4)= که این یک فرمول نوشته شده در اکسل میباشد و جوابی را در عمل ندارد و پس از فشردن کلید Enter با جواب (نادرست Value ) مواجه میشوید.
محاسبه با عملگرهای ریاضی (Calculate with Operators)

برای محاسبه داده ها در برنامه اکسل از عمل گروه های محاسباتی (+، -، *، /، و ..) که مهمترین بخش محاسبه نیز هستند استفاده میشود. در جدول پایین ۶ عمل اصلی در ریاضی نشان داده شده است .
توابع اکسل در حسابداری
نرم افزار اکسل، مهمترین ابزار بانکداران سرمایه‌گذاری و تحلیل گران مالی است. آن‌ها بیش از ۷۰٪ از وقت خود را صرف تهیه مدل‌های مالی، فرمول بندی فرضیات، ارزیابی‌ها، محاسبات، نمودارها و غیره توسط به کارگیری توابع اکسل در حسابداری می‌کنند. می‌توان فرض کرد که بانکداران و سرمایه‌گذاران استادان فرمول نویسی و به کارگیری ابزارهای اکسل هستند. توجه داشت باشید که بیش از ۵۵ تابع مالی در اکسل وجود دارد ولی در اینجا لیستی از توابع اکسل در حسابداری مورد توجه قرار گرفته و به چهارده تابع مهم مالی اشاره خواهیم کرد.

بازگشت به لیست

مطالب مرتبط