آخرین سوالات فنی حرفه ای درس فتوشاپ به همراه آموزش مخصوص آزمون عملی در نهایت شبیه ساز آنلاین آزمون 

نحوه پاک کردن اجسام در فتوشاپ

آموزش نحوه تغییر رنگ حرفه ای

تنظیمات متن در فتوشاپ

نحوه ایجاد فتوتایپوگرافی

آموزش ایجاد کاور فروشگاهی با استفاده از فتوشاپ

آموزش تایپوگرافی و نحوه ایجاد عناصر آن

نحوه ایجاد پوستر

آموزش تایپوگرافی و نحوه ایجاد عناصر آن

نحوه ایجاد پوستر

آموزش نحوه تغییر رنگ حرفه ای