آموزش اکسلاخبار آموزشگاهاخبار تصویریاخبار فناوری

تابع NOMINAL

تابع NOMINAL
همانطور که در تابع EFFECT گفته شد، نرخ سود اسمی یکی از پارامترهای این تابع بود. اگر لازم است براساس سود موثر، نرخ سود اسمی را پیدا کنیم، از تابع NOMINAL که یکی دیگر از توابع اکسل در حسابداری است، کمک خواهیم گرفت. شکل دستوری این تابع به صورت زیر است.

= NOMINAL (Effect_Rate, NPERY)

مشخص است که پارامترهای این تابع با پارامترهای تابع EFFECT شبیه هستند. پس فقط به ذکر یک مثال اکتفا می‌کنیم.

مثال: طبق مثال قبل اگر تعداد ترکیب در سال ۱۲ و نرخ سود موثر سالانه ۱۲٪ باشد، نرخ سود اسمی چقدر است؟

راه حل: با استفاده از تابع زیر مقدار مورد نظر را محاسبه می‌کنیم.

= NOMINAL (12%, 12)

نتیجه محاسبه برابر است با ۱۱٫۳۹٪ که همان نرخ بهره یا سود اسمی است.
مثال ۱ برای توزیع نرمال استاندارد
فرض کنید جایی از توزیع نرمال استاندارد را می‌خواهیم که احتمال سمت راست آن برابر ۰٫۰۵ است! چون اکسل با فرمت اول (یعنی احتمال سمت چپ) کار می‌کند! پس این خواستۀ ما به زبان Excel اینگونه می‌شود: “جایی از توزیع نرمال استاندارد که احتمال سمت چپ آن برابر ۰٫۹۵” است!

و برای این منظور در سلول مدنظر می‌نویسیم:

=NORM.S.INV(0.95)

(NORM که بیانگر همان توزیع نرمال Normal است! S مخفف کلمه Standard به معنی استاندارد است! چون در اینجا می‌خواهم برای توزیع نرمال استاندارد محاسبات رو انجام بدیم! و اون inv هم مخفف کلمه inverse به معنی معکوس است!

نوشته های مشابه

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا